Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Interregionale samarbejdsprogrammer

De interregionale samarbejdsprogrammer har til formål at forbedre effektiviteten i regionalpolitikken ved at fremme samarbejde mellem regioner på tværs af hele fællesskabet.

Samarbejdet er organiseret i programmet INTERREG EUROPE.

Læs mere om INTERREG EUROPE

Det interregionale samarbejde er desuden organiseret i netværk, hvor der udveksles erfaringer mv. Det drejer sig om:

  • URBACT, der understøtter erfaringsudveksling vedrørende fastlæggelse, overførsel og formidling af god praksis i forbindelse med bæredygtig byudvikling, herunder koblinger mellem land og by. De nærmere rammer for programmidlernes anvendelse fremgår af det operationelle program, som findes via linket nedenfor. Her kan man også læse mere om hele programmet og kontakte sekretariatet i Paris. Programmet er åbent for alle byer i EU-medlemslandene samt Norge og Schweiz. I Danmark er Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling den primære kontakt på URBACT III-programmet.

Læs mere om URBACT III

  • ESPON, der udarbejder analyser af udviklingstendenser for målsætningerne for territorial samhørighed, herunder territoriale aspekter af økonomisk og social samhørighed, og harmonisk udvikling af Unionens område gennem undersøgelser, dataindsamling og andre foranstaltninger. De nærmere rammer for programmidlernes anvendelse fremgår af det operationelle program, som findes via linket nedenfor. Her kan man også læse mere om hele programmet og kontakte sekretariatet i Luxembourg. I Danmark har Erhvervsstyrelsen udpeget Aalborg Universitet som ESPON-kontaktpunkt: www.plan.aau.dk.

Læs mere om ESPON 2020

  • INTERACT, der skal formidle god praksis og innovative fremgangsmåder i forbindelse med gennemførelse af samarbejdsprogrammer, aktioner og anvendelsen af Europæiske Grupper for Territorialt Samarbejde. De nærmere rammer for programmidlernes anvendelse fremgår af det operationelle program, som findes via linket herunder. Her kan man også læse mere om hele programmet og kontakte sekretariatet i Bratislava eller kontaktpunktet i Viborg.

Læs mere om INTERACT III