Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.11.2019

Input og gode drøftelser på partnerskabsevent i Aalborg

I går var mere end 80 mennesker fra bl.a. erhvervshusene, kommuner, brancheorganisationer samt en række operatører mødt op til partnerskabsevent i Aalborg. Her skulle de deltagende drøfte de overordnede principper for de nye programmer for EU’s strukturfonde, der kommer til at gælde fra 2021-2027.

Arrangementet bød blandt andet på oplæg af Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet og medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I sit oplæg lagde han især vægt på værdien af innovationssamarbejder mellem videninstitutioner og dansk erhvervsliv:

Hvis vi skal skabe vækst og innovation i de danske virksomheder, ikke mindst SMV’erne, så skal vi bygge bro mellem vores forsknings-, uddannelses- og erhvervsfremmeindsats. Vi skal turde tænke på tværs af de traditionelle siloer, som vi har tendens til at færdes i. Ny viden fra universiteterne giver først for alvor vækst og udvikling, når etablerede virksomheder eller entreprenante iværksættere omsætter den i deres forretningsplaner. Det kræver ofte, at man som virksomhed inviterer nye kompetencer indenfor og ansætter en medarbejder, der har den nyeste viden på området,” opfordrede Per Michael Johansen.

 

Dagen bød også på et oplæg fra EU-Kommissionen, der fremlagde specifikke anbefalinger til de fremtidige danske strukturfondsprogrammer.

Efter frokost drøftede deltagerne fremtidige indsatser i tematiserede workshops. Her kunne de komme med deres bud på, hvordan man bedst sammensætter indsatser og opnår gode resultater inden for innovation, internationalisering, digitalisering, grøn omstilling, iværksætteri, kvalificeret arbejdskraft og social inklusion.

De mange gode pointer fra dagens workshops blev noteret på store plancher, som vil blive taget med i det videre arbejde med strukturfondsprogrammerne for 2021-2027.

Dagens drøftelser bygger - sammen med Kommissionens anbefalinger til Danmark - videre på de mange input fra de decentrale workshops, som blev gennemført landet over i foråret, og strategikonferencen, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var vært for i august.

Intentionen er, at de kommende strukturfondsprogrammer og Strategi for decentral erhvervsfremme skal skabe sammenhæng mellem EU’s fælles mål og danske virksomheders behov.

 

Til partnerskabseventet blev der vist fem oplæg, som du kan finde nedenfor: 

Velkomst ved Sigmund Lubanski, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen (pdf)

Indspark ved Per Michael Johansen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (pdf)

Erfaringer fra 2014-2020-programmerne ved COWI (pdf)

Landespecifikke anbefalinger for 2021-2027-programperioden ved EU-Kommissionen (pdf)

Introduktion til workshops og målsætninger ved Erhvervsstyrelsen (pdf)