Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse

EU's strukturfonde giver tilskud til projekter inden for temaerne: Styrket innovation i SMV'er, Flere vækstvirksomheder, Energi- og ressourceeffektive SMV'er, Iværksætteri og jobskabelse, Inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der tager stilling til, hvilke projekter fondene skal være med til at finansiere. Strategien for decentral erhvervsfremme udstikker rammen for, hvilke projekter bestyrelsen indstiller tilskud til.

Midlerne skal anvendes inden for rammerne af regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet.

Læs mere om Socialfonden og Regionalfonden

Hvis I overvejer at søge tilskud fra EU's strukturfonde, anbefaler vi, at I drøfter jeres projektidé med sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, inden I for alvor går i gang.

Find kontaktoplysninger på sekretariatet

Læs mere om selve ansøgningen, og find ansøgningsskemaet