Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Innovation, iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse

EU's strukturfonde giver tilskud til projekter inden for temaerne: Styrket innovation i SMV'er, Flere vækstvirksomheder, Energi- og ressourceeffektive SMV'er, Iværksætteri og jobskabelse, Inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Det er de regionale vækstfora, der tager stilling til, hvilke projekter fondene skal være med til at finansiere. Hver region har en vækst- og udviklingsstrategi, der udstikker regionale rammer for de projekter, som vækstforum indstiller tilskud til.

Se den regionale vækst- og udviklingsstrategi for din region her.

Midlerne skal anvendes inden for rammerne af regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet.

Læs mere om Socialfonden og Regionalfonden

Hvis I overvejer at søge tilskud gennem det regionale vækstforum, anbefaler vi, at I drøfter jeres projektidé med vækstforumsekretariatet, inden I for alvor går i gang.

Læs mere om selve ansøgningen, og find ansøgningsskemaet