Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
28.06.2019

Inklusion af unge med særlige udfordringer skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft

Danske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Og samtidig har Danmark et stort, uudnyttet potentiale blandt unge med særlige udfordringer, der er i udkanten af eller helt uden for uddannelsessystemet og det ordinære arbejdsmarked. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler til en indsats målrettet unge på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft.

På trods en række år med økonomisk opsving og mangel på arbejdskraft i virksomheder er der stadig en stor gruppe unge, der skal hjælpes i gang med uddannelse og ud på arbejdsmarkedet.

Hver anden ung med særlige udfordringer mellem 17 og 19 år er ikke i gang med en ungdomsuddannelse, og blandt de 15- til 30-årige har 150.000 hverken uddannelse eller arbejde. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ser opgaven med at få unge - og ikke mindst udfordrede unge - i gang med en uddannelse som en helt essentiel samfundsopgave og som en opgave, som samtidig kan yde et vigtigt bidrag til at møde virksomhedernes udfordringer med at skaffe arbejdskraft. Den kommende indsats skal gennemføres decentralt af tætte partnerskaber, så den møder lokale udfordringer.

Det kræver en målrettet og lokalt forankret indsats at inkludere unge med særlige udfordringer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Men danske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft som aldrig før, og derfor er jeg glad for, at vi i bestyrelsen netop har besluttet at igangsætte en indsats, der skal øge udbuddet af arbejdskraft gennem inklusion af denne gruppe unge. Indsatsen vil ikke alene gavne virksomhederne og samfundsøkonomien, men også give de unge et langt bedre afsæt i livet, siger Jakob Riis, formand for erhvervsfremmebestyrelsen.

Mål: Væk med barrierer og styrket motivation

Derfor retter indsatsen sig overordnet mod to mål: Dels at sikre de unges motivation til at starte på ungdomsuddannelse eller FGU, den forberedende grunduddannelse, og dels at afhjælpe de barrierer, som gør det vanskeligt for de unge at færdiggøre en ungdomsuddannelse.

Konkret skal indsatsen fortrinsvis foldes ud på to områder:

  • Styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, der falder fra eller ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Indsatsen kan blandt andet rette sig mod unge fra yderområder eller udsatte boligområder, og bl.a. helhedsindsatser og mentorordninger kan tages i brug for at lette overgangen til et uddannelsesforløb. Det anbefales, at aktiviteterne også inddrager særlige målgrupper, fx unge af anden etnisk herkomst end dansk (særligt drenge) og handicappede.
  • Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb for deltagere inden for målgruppen og/eller aktiviteter, der fastholder deltagerne i det ordinære ungdomsuddannelsessystem. Herunder skal der være fokus på tilgængeligheden for denne målgruppe, fx med e-læringsforløb. 

Indsatsen ligger inden for rammerne af erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for decentral erhvervsfremme 2019, som blandt andet forudsætter, at indsatser tænkes i tværgående sammenhænge. Desuden skal operatører, der ansøger om støtte, redegøre for, hvordan opnåede resultater forankres og videreføres.

Af de 50,3 mio. kr., som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter til inklusion via uddannelse og beskæftigelse, kommer 33,6 mio. kr. fra EU’s Socialfond, mens de resterende 16,7 mio. kr. er decentrale erhvervsfremmemidler.

 

Fakta

Læs mere om inklusionsindsatsen, og find link til ansøgningsskemaet

  • Der afholdes informationsmøder den 1. juli i Sorø, den 2. juli i Vejle og den 15. august i Odense.

Læs mere om informationsmøderne, og meld dig til 

  • Projektperioden kan være op til 3 år og i udgangspunktet løbe fra medio 2019 til medio 2022.
  • Fristen for at indsende ansøgning er 10. september 2019 kl. 12.00.
  • Ansøgninger forventes behandlet på mødet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 2019. Herefter vil ansøgere få tilsagn eller afslag.

 

Kontakt

Hvis du er potentiel ansøger og vil vide mere om indsatsen, herunder hvordan du søger, er du velkommen til at kontakte:

 

Du kan læse mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på hjemmesiden: www.erhvervsfremmebestyrelsen.dk