Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Informationskrav

Her på siden kan du se, hvilke krav der er til tekniske karakteristika for informations - og pr-foranstaltninger i forbindelse med aktiviteter.

Modtagere af et socialfonds- eller regionalfondstilskud har mulighed for at bestille ekstra informationsmateriale i form af klistermærker til brug for deltagere på et socialfonds- eller regionalfondsstøttet projekt hos Erhvervsstyrelsen. Bestillinger foretages ved at gå ind på bestillingsformularen under relevant materiale.

Ligeledes kan der downloades EU-logoer i overensstemmelse med EU-Kommissionens regler for informations- og pr-foranstaltninger vedrørende projekter, der er medfinansieret med tilskud fra enten Socialfonden eller Regionalfonden under relevant materiale.

Du vil være nødt til at også læse om støttemodtagers ansvar for informations- og pr-foranstaltninger rettet mod henholdsvis offentligheden og deltagere. Informationskrav er beskrevet i Retningslinjer for strukturfondsfinansierede projekter under relevant materiale.

Alle informations- og pr-foranstaltninger rettet mod støttemodtagere, potentielle støtte­mod­tagere og offentligheden skal indeholde følgende:

a)     Det europæiske logo i overensstemmelse med de i bilag 1 fastsatte grafiske standarder og en henvisning til Den Europæiske Union

b)     En henvisning til den pågældende fond:

i)       for EFRU: "Den Europæiske Fond for Regionaludvikling"

ii)      for ESF: "Den Europæiske Socialfond"

c)     Sloganet "Vi investerer i din fremtid".

Punkterne b) og c) finder ikke anvendelse, hvor det drejer sig om mindre reklamegenstande.