Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.02.2019

Indhentning af tilbud: Kortlægning af erhvervsmæssige styrkepositioner

Erhvervsstyrelsen ønsker tilbud fra konsulentfirmaer på en kvantitativ økonomisk og stedbaseret kortlægning, analyse og vurdering af etablerede erhvervsmæssige styrkepositioner og spirende erhvervsmæssige områder med vækstpotentiale.

Erhvervsstyrelsen ønsker at indhente tilbud fra konsulentfirmaer på en kvantitativ økonomisk og stedbaseret kortlægning, analyse og vurdering af etablerede erhvervsmæssige styrkepositioner og spirende erhvervsmæssige områder med vækstpotentiale.

Baggrunden for indhentningen af tilbud er, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal formulere en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, der blandt andet udpeger styrkepositioner, inden for hvilke der kan udbydes finansiering til klynger. Formålet er at reducere antallet af offentligt finansierede klynger og netværk til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Analysen skal desuden bidrage til at understøtte programmeringen af strukturfondsperioden 2021-2027.

Samlet set skal analysen medvirke til at sikre sammenhæng mellem erhvervsfremmebestyrelsens strategi, nationale prioriteter og udmøntningen af EU’s strukturfonde i Danmark i den kommende strukturfondsperiode.

Fristen for at afgive tilbud er onsdag den 20. februar 2019 kl. 9.00.

Læs mere om opgaven i materialet på erst.dk