Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.02.2019

Indhentning af tilbud: Analyse af forsknings-, uddannelses- og teknologiområder

Erhvervsstyrelsen ønsker tilbud fra konsulentfirmaer på en kortlægning af danske forsknings-, uddannelses-, teknologiområder med betydning for vækst og udvikling i erhvervslivet.

Erhvervsstyrelsen ønsker at indhente tilbud fra konsulentfirmaer på en kortlægning af danske forsknings-, uddannelses-, teknologiområder med betydning for vækst og udvikling i erhvervslivet.

Baggrunden for indhentningen af tilbud er, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats gældende for 2020 og frem. Strategien skal blandt andet udpege erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke der kan udbydes finansiering til klynger. Formålet er at reducere antallet af offentligt finansierede klynger og netværk til 10-12 styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Analysen skal desuden bidrage til at understøtte programmeringen af strukturfondsperioden 2021-2027.

Samlet set skal analysen medvirke til at sikre sammenhæng mellem erhvervsfremmebestyrelsens strategi, nationale prioriteter og udmøntningen af EU’s strukturfonde i Danmark i den kommende strukturfondsperiode.

Fristen for at afgive tilbud er onsdag den 20. februar 2019 kl. 9.00.

Læs mere om opgaven i materialet på erst.dk