Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
05.03.2021

I gang med uddannelse: Mobbeofferet Stephanie har kæmpet sig fri af angsten i Holbæks EU-projekt

Angst, depression og lavt selvværd efter mange års mobning sendte to unge fra Holbæk til tælling i livet. Vendepunktet kom i socialfondsprojektet ”Mod til uddannelse”, som nu har fået 6 mio. kr. ekstra af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at tage sig af endnu flere unge med psykiske udfordringer.

Stephanie Michelle Hansen fra Holbæk er en af de mange sårbare unge, der har fået hjælp i socialfondsprojektet ”Mod til uddannelse”. Hun har fået sin mangeårige angst så meget under kontrol, at hun i dag studerer på Københavns Universitet. Foto: Privat

Jeg havde længe følt mig helt alene i verden, havde ingen at tale med om mine problemer, og jeg følte, at jeg sad fast i livet. Jeg var bare derhjemme og prøvede at få min angst under kontrol. Først da jeg kom med i ”Mod til uddannelse”, lykkedes det, og jeg er bare så glad for, at jeg fik det tilbud.”

26-årige Stephanie Michelle Hansen fra Holbæk taler med varme i stemmen om Holbæks socialfondsprojekt for unge med psykiske udfordringer. Her fik hun i løbet af 2019 værktøjer til at styre sin angst, hun skabte et netværk og fik nye venner, og efter et års tid følte hun sig klar til at forfølge sin drøm: At læse husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Tænk, jeg gik og frygtede at blive ligesom dem, der som 40-årige stadig ikke har noget mål i livet. Nu går jeg på universitetet og har lige købt en lejlighed sammen med min kæreste. Det er næsten ikke til at tro…,” siger Stephanie Michelle Hansen.

Stephanies historie er typisk for de unge, der deltager i Holbæk Kommunes inklusionsprojekt ”Mod til uddannelse”. Projektet er blevet et støttepunkt for Holbæks unge, der kæmper med angst eller lider af depression, skizofreni, autisme eller ADHD. Projektet er i to omgange – senest i februar 2021 - støttet med i alt knap 14 mio. kr. fra EU’s Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Med de ekstra midler kan projektet nu nå ud til 144 unge, inden det slutter med udgangen af 2022.

Mange af de unge haft en omtumlet tilværelse, inden de er blevet visiteret til projektet. Det gælder også 21-årige Rune Hansen fra Holbæk, som efter efterskolen løb ind i modgang: ”Jeg sad fast, og jeg kunne ikke komme videre. Men da jeg fik mulighed for at arbejde med selvværdet i ”Mod til uddannelse”, hjalp det, og nu er jeg godt i gang med en urmageruddannelse.”

Helhedsorienteret indsats virker

Mod til uddannelse” er en del af Holbæk Kommunes ungeindsats, som bygger på en lokalpolitisk målsætning om ”uddannelse til alle”. Ungeindsatsen har skabt gode resultater med sit fokus på borgernes behov på tværs af traditionel organisering og lovområder. ”Mod til uddannelse” kom til i 2018 og har siden været en hjørnesten i kommunens ungeindsats med sin helhedsorienterede tilgang til de unge.

Helhedsorienteret betyder, at den unge er i centrum – hele tiden, at de kun har én indgang til kommunen, og at der er maksimalt fokus på uddannelse,” siger projektleder Birgitte Møller Sloth.

Hun tilføjer, at de tilknyttede medarbejdere ikke har andre opgaver end projektet:

Vi bruger vores fulde arbejdstid på projektet, vi skal ikke lave andet end ”Mod til uddannelse”. Så hvis en af vores unge efter undervisning siger, at han eller hun er klar til uddannelse, så bliver vi hængende og får det aftalt. Vi får lukket hullerne. Det er det, projektet kan, og den nye bevilling giver os mulighed for at få langt flere igennem.”

De unge har som regel været uden for uddannelse eller beskæftigelse i flere år, inden de møder op i projektet. Her deltager de i gruppeforløb og individuelle samtaler med mentorer, får undervisning i sociale færdigheder og faglige kompetencer og afprøver forskellige uddannelser og jobs. Mange unge har meldt tilbage, at projektet har hjulpet dem med at styre humørsvingninger, at de har fået succesoplevelser og tro på, at de kan komme i uddannelse eller arbejde.

Gruppeforløb virker positivt

Efter mange års mobning i folkeskolen var Stephanie Michelle Hansen rædselsslagen ved tanken om at skulle deltage i gruppearbejde i ”Mod til uddannelse”. En psykoterapeut, der havde hjulpet med at bearbejde skoleårene, gav Stephanie skubbet:

Og gruppen hjalp mig rigtig meget. Jeg fik gode venner, vi kunne tale om alt, og jeg følte mig ikke forkert eller anderledes, som jeg ellers altid havde gjort. Jeg fik også hjælp til at håndtere min angst, og hele forløbet blev indrettet som en samlet pakke til mig og mine problemer.”

Undervejs i projektet vendte modet på uddannelse tilbage hos Stephanie Michelle Hansen. Hun supplerede sin hf-eksamen med nogle ekstra fag og blev endelig optaget på Københavns Universitet.

Jeg har da dårlige dage, men jeg er blevet bedre til at håndtere angsten og bearbejde den, så jeg kan komme videre. I stedet tænker jeg på de dage, hvor jeg har klaret det rigtig godt, reflekterer lidt over det og holder fast i de positive tanker.”

Stephanie Michelle Hansen har lagt det meste fra de dårlige skoleår med mobning bag sig efter en tur i "Mod til uddannelse" og er nu gang med en videregående uddannelse, bor i lejlighed med sin kæreste og parrets hund. Foto: Privat

For Rune Hansen var målet med ”Mod til uddannelse” at få bekæmpet sin lammende præstationsangst og få fundet en praktikplads til sin urmageruddannelse, hvor han netop har bestået grundforløbet og nu skal i skolepraktik:

Jeg er blevet mobbet fra 3. klasse og indtil efterskolen, og det sidder stadig i mig. Når jeg før i tiden skulle ud til en arbejdsgiver og præsentere mig selv, foretrak jeg ikke at sige noget som helst af frygt for at sige noget forkert, og når de spurgte mig om noget, havde jeg ikke rigtig noget svar. I ”Mod til uddannelse” øvede vi os i at præsentere os selv, og min selvtillid er blevet meget bedre af det. Nu skal jeg bare finde en læreplads.”

Med de ekstra midler bevilget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udvides projektet nu fra 96 til 144 unge, inden den fireårige projektperiode slutter med udgangen af 2022.

Og målet er at få endnu flere unge i uddannelse, siger projektleder Birgitte Møller Sloth:

Vi har lige nu haft omkring 70 unge med i projektet, og vi har fået flere i uddannelse, end vi havde håbet på. Målet er at få ca. 100 unge i uddannelse, inden vi slutter med udgangen af 2022.”

Hun tilføjer, at det nu også bliver muligt at øge kvaliteten i projektet. Planen er at etablere kontakt med undervisere, der kan bidrage med vinkler, som kan supplere undervisningen. Det kan fx være teaterfolk, kunstnere eller personer fra det lokale idrætsliv, som kan hjælpe med at udvikle selvtillid, udvikle sociale kompetencer og forbedre helbredet. Det er også tanken at hente undervisere med helt særlige studielivs-kompetencer, fx PowerPoint, Excel, skriveteknikker, m.v.

FAKTA Om ”Mod til uddannelse”

”Mod til uddannelse” er et inklusionsprojekt i Holbæk Kommune, der yder en helhedsorienteret indsats over for unge med psykiske udfordringer. Målet er at styrke de unges kompetencer, så de er i stand til at begynde på en ungdomsuddannelse eller FGU.

Projektet begyndte i 2018 med 7,9 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond. I februar 2021 bevilgede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse yderligere 4 mio. kr. fra Socialfonden samt 2 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Samtidig er rammen for projektet udvidet fra 96 til 144 unge, og projektet slutter nu med udgangen af 2022.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.