Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
04.09.2012

Hvornår er det regionale smukt?

Artiklen er skrevet af Professor Bjørn Asheim, Direktør ved CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), Lunds Universitet.

For en geograf er det regionale alltid smukt. Mens økonomer er interesseret i det generelle, som ofte benevnes som 'stylized facts', er geografer opptatt av det spesifikke, det partikulære; det som innebærer at regioner ikke er identiske, men forskjellige som følge av naturgitte, historiske, kulturelle, sosiale og økonomiske faktorer. Veileder for min PhD i økonomisk geografi ved Lunds Universitet, den berømte svenske geograf Torsten Hägerstrand, sa at geografer laver kontekstuelle analyser i motsetning til andre samfunnsvitenskaper, som analyserer deres studieobjekt, det være seg økonomers studier av allokering av knappe ressurser i et marked, statskunnskaps analyser av politiske prosesser og strukturer osv., uten at det kontekstuelle, for eksempel de regionale omgivelser, trekkes eksplisitt inn i analysen. Økonomer inndrar det romlige noen ganger som en variabel i tillegg til andre variabler som økonomisk struktur, utdanningsnivå osv. i statistiske beregninger, for å kontrollere for rommets (geografiens) betydning. For en geograf er dette ikke tilstrekkelig, da all økonomisk aktivitet er lokalisert i rommet, og må derfor studeres i dets spesifikke kontekts; det må altså utføres kontekstuelle analyser for å forstå det studerte fenomen, forklare dets opprinnelse og utvikling, og rådgi om virkemidler og politikk for å fremme innovasjon og vekst.