Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem er partnerskabet bag?

I Danmark omfatter partnerskabet (eller partnerkredsen) alle de aktører, der spiller en rolle i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Partnerskabet i Danmark består af en række aktører:
 

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Ministerier, kommuner og regioner
  • Erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer, herunder NGO'er 
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Arbejdsmarkedets parter
     

Formålet med partnerskabet er at sikre, at aktørerne trækker i samme strategiske retning, så effekten af investeringerne bliver størst. Partnerskabstanken afspejler sig på alle niveauer i erhvervsfremmeindsatsen, herunder i:
 

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der på decentralt niveau er omdrejningspunktet for erhvervsudviklingen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse består af repræsentanter fra kommunerne, erhvervslivet, regionerne, arbejdsmarkedets parter og viden- og uddannelsesinstitutioner.
  • Programmerne for Regionalfonden og Socialfonden, der er skrevet i et samarbejde med en lang række aktører. Partnerkredsen er også repræsenteret i overvågningsudvalget for strukturfondene.
  • Lokale repræsentanter for partnerskabet er fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner, som medfinansierer de konkrete projekter, der skaber resultaterne.