Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvem er partnerskabet bag?

Partnerskabet i Danmark omfatter alle de aktører, der spiller en rolle i at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Partnerskabet i Danmark består af en række aktører:
 

  • Ministerier, regioner og kommuner
  • Erhvervsorganisationer og andre interesseorganisationer
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Arbejdsmarkedets parter
     

Formålet med partnerskabet er at sikre, at aktørerne trækker i samme strategiske retning, så effekten af investeringerne bliver størst. Partnerskabstanken afspejler sig på alle niveauer i den regionale, erhvervspolitiske indsats:
 

  • Nationalt. Programmerne for Regionalfonden og Socialfonden er skrevet i et samarbejde med partnerskabet. Partnerskabet er også repræsenteret i overvågningsudvalget for strukturfondene og i Danmarks Vækstråd.
  • Regionalt. Partnerskabet er repræsenteret i det regionale vækstforum. De regionale vækstfora investerer knap 90 pct. af fondenes midler og de regionale udviklingsmidler til erhvervsformål på baggrund af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
  • Lokalt. Repræsentanter for partnerskabet, fx virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller kommuner, som medfinansierer de konkrete projekter, skaber resultaterne.