Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad kommer der ud af indsatsen?

Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik arbejder sammen om at følge op på projekternes effekt.

I den seneste effektmåling har der været fokus på de 258 projekter, som er igangsat i 2007-2009. Projekternes samlede budget er ca. 2,7 mia. kr.

Hovedkonklusionerne i effektmålingen indikerer, at:

  • Projekterne har haft effekt på 8.300 private virksomheder
  • Virksomhederne har oplevet fremgang i både beskæftigelse, omsætning, eksport og indtjening fra 2010 til 2013
  • Der er skabt ca. 6.000 fuldtidsstillinger i virksomhederne i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne
  • Omsætningen i virksomhederne er steget med 7,4 mia. kr. i forhold til sammenlignelige virksomheder, som ikke har deltaget i projekterne

Læs mere om, hvordan Erhvervsstyrelsen løbende følger op på effekten af midlerne fra EU's strukturfonde.