Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Hvad kan der søges penge til?

Det er et krav, at ansøgende kommuner har en helhedsorienteret bystrategi, der angiver retning og rammer for den fremtidige byudvikling i kommunen. 

En kommune skal - for den pågældende by - præsentere en bystrategi, der:

  • er baseret på socioøkonomiske analyser
  • i relevant omfang beskriver en integreret indsats i forhold til økonomiske, klima- og miljømæssige, demografiske og sociale udfordringer i de enkelte byer
  • i relevant omfang tager højde for at fremme sammenhængen mellem by og land
  • både inkluderer indsatser, der har til formål at reducere energiforbruget og indsatser, der har til formål at øge andelen af innovative virksomheder

De indsatser, der har til formål at reducere energiforbruget, kan vedrøre vand, bygninger og affaldshåndtering. Indsatser, der har til formål at øge andelen af innovative virksomheder, kan vedrøre affaldshåndtering.

EU-tilskud fra Regionalfonden skal anvendes til at implementere dele af bystrategien. Med afsæt i bystrategien vælger kommunen selv to projekter, der skal finansieres via Regionalfonden.

Regionalfonden kan støttes aktiviteter vedrørende:

  • Udvikling af metoder og/eller teknologier
  • Test af den pågældende metode og/eller teknologi i rammerne af projekter, der foregår i udvalgte byområder i danske byer med over 30.000 indbyggere
  • Evaluering af projektet og formidling af resultater, herunder eventuelt hvordan indsatsen har et forretningspotentiale, dvs. et potentiale for at kunne afsættes til andre byer med lignende bæredygtighedsudfordringer