Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
13.11.2019

Hvad er de største administrative byrder for operatører og virksomheder?

Det spørgsmål giver Erhvervsstyrelsen nu alle mulighed for at besvare som led i arbejdet med de nye strukturfondsprogrammer. Formålet er at lette administrationen i den kommende programperiode.

Erhvervsstyrelsen skal lave nye støtteberettigelsesregler og nyt administrationsgrundlag, der skal gælde for programperioden 2021-2027. Og ambitionen er, at det nye regelsæt skal lette deltagelsen i strukturfondsprojekter for virksomheder og andre projektdeltagere.

Som led i arbejdet inviterer styrelsen derfor alle til at komme med inputs til, hvor de store administrative byrder er og alternativer hertil. Vi vil også meget gerne høre, hvilke administrative forenklinger og andre tiltag der har fungeret godt i 2014-2020-perioden.  

De indsamlede inputs vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Vi gør opmærksom på, at der alene er tale om en postkasse til indsamling af forslag. Det betyder, at vi ikke giver individuel tilbagemelding på forslagene.

 

Vil du påpege administrative byrder? Har du forslag til forenklinger?

Skriv til vores forenklingspostkasse frem til 31. december 2019.

 

Vi ser frem til at modtage dit input.

 

Erhvervsstyrelsen