Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
11.10.2019

Høring: Udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender nu udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 i offentlig høring. Høringsfristen er den 24. november 2019.

Bestyrelsen har lagt vægt på, at strategiudkastet er baseret på et solidt datagrundlag, ligesom bestyrelsen som led i udarbejdelsen af strategien har inddraget og lyttet til en bred kreds af virksomheder, erhvervsfremmeaktører, turismeaktører, videninstitutioner, klynger mm. for at forstå virksomhedernes behov og udfordringer. Strategien er blandt andet blevet til i et partnerskab med bestyrelserne for de tværkommunale erhvervshuse, der har inddraget Kommunekontaktrådene, og Det Nationale Turismeforum. I alt har mere end 1.200 interessenter bidraget med værdifulde input.

Frist for høringssvar er søndag den 24. november 2019.

Høringssvar sendes til deb@erst.dk.

På baggrund af de indkomne høringssvar forelægges Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse strategien til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i januar 2020. Strategien skal efterfølgende aftales med erhvervsministeren. Høringssvarene vil blive offentliggjort sammen med bestyrelsens øvrige materiale fra bestyrelsesmødet.

Har du spørgsmål til høringsprocessen, er du velkommen til at skrive til deb@erst.dk

I forbindelse med bearbejdningen af høringssvar vil dine personoplysninger blive behandlet.

Læs om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med høringer