Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
09.07.2021

Høring: Udkast til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden

Udkast til lovændring af lovbekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i offentlig høring.

Baggrund og hovedindhold

Lovforslaget har til formål at fastlægge administrationen af tilskud fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Socialfond Plus samt Fonden for Retfærdig Omstilling for programperioden 2021-2027.

Lovforslaget skal skabe rammerne om en effektiv udmøntning af EU’s strukturfondsmidler i Danmark med henblik på at understøtte og fremme gode vilkår for at udvikle og drive virksomhed i hele Danmark.

Lovforslaget fastsætter bl.a. indstillingsretten til midlerne, herunder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses fortsatte udmøntning af midler inden for strategien af den decentrale erhvervsfremmeindsats. 

Find udkastet til lovændring af lovbekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond på Høringsportalen

Ændringsloven forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:
Fredag den 20. august 2021 kl. 13.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Mette Friis Nielsen metnie@erst.dk  

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Vil I vide mere?

På Høringsportalen kan I læse mere om den offentlige høring. Her finder I også høringsbrev og -liste. 

Find høringsbrev, udkast til lovforslag og høringsliste på Høringsportalen

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Mette Friis Nielsen: metnie@erst.dk og telefon 3529 1710. 

I uge 28-30 kan I dog kontakte Anette Zeh: AnnZeh@erst.dk og telefon 3529 1728.