Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
18.03.2021

Høring: To udkast til ændringsbekendtgørelser i offentlig høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond sendes nu i offentlig høring.

Baggrund og hovedindhold

Danmark modtager som følge af COVID-19-pandemien en række ekstra strukturfondsmidler, de såkaldte REACT-EU-midler. Med de to udkast til ændringsbekendtgørelser tilpasses de danske regler til også at omfatte administration af tilskud fra REACT-EU. 

Ændringsbekendtgørelserne giver blandt andet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mulighed for at indstille REACT-EU-midler til visse operatører uden forudgående ansøgning. Bestyrelsen får desuden mulighed for at give op til 100 pct. i EU-tilskud under REACT-EU. 

Bekendtgørelserne angiver desuden krav til dokumentation og betingelser for projektoperatørernes udvælgelsesproces samt klageadgang, når Erhvervsstyrelsen uddelegerer afgørelseskompetence til offentlige andre myndigheder eller juridiske enheder.

Endelig fastsætter ændringsbekendtgørelserne regler for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses adgang til at bemyndige sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at afgive indstilling til Erhvervsstyrelsen om mindre tillægsbevillinger.

 

 

Ændringsbekendtgørelserne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

Send et høringssvar

Fristen for at indsende høringssvar er:

Torsdag den 15. april 2021 kl. 13.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Lesley Twum Wittendorff: leswit@erst.dk  

Alternativt kan I sende jeres høringssvar med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Læs mere på Høringsportalen

På Høringsportalen kan I læse mere om de to offentlige høringer. Her finder I også høringsbrev og -liste. 

Læs mere om høringen vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
 
Læs mere om høringen vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Vil I vide mere?

I er velkomne til at henvende jer med spørgsmål til Lesley Twum Wittendorff: leswit@erst.dk og telefon 3529 1744.