Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.10.2018

Høring: Udkast til bekendtgørelse om udpegning af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sendes nu i offentlig høring.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det blandt andet hvilke parter, der er indstillingsberettigede til bestyrelsen, og hvordan medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges.

 

Fristen for at indsende høringssvar er:

torsdag den 15. november 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Kasper Juel Gregersen: kasgre@erst.dk og Stine Nylev: stinyl@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

 

Baggrund for høringen

Erhvervsministeren har den 23. oktober 2018 fremsat forslag til lov om erhvervsfremme for Folketinget. Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme fra tre til to – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og et statsligt niveau.

Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder inden for turisme. I stedet etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet.

Det følger af lovforslaget, hvordan medlemmerne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udpeges. Sammensætningen afspejler behovet for en bred repræsentation samtidig med hensynet til, at bestyrelsen bliver en operationel enhed med en størrelse, der sikrer reel indflydelse til det enkelte medlem. 

Læs høringsbrevet, udkast til bekendtgørelse om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og høringslisten på Høringsportalen