Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.04.2019

Høring om ændring af bekendtgørelse om VisitDenmark

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om VisitDenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité sendes nu i offentlig høring.

Fristen for at indsende høringssvar er:

Mandag d. 20. maj 2019 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til fuldmægtig Ida Krabbe (idakra@erst.dk) og fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk).

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Baggrund for høringen

Folketinget vedtog den 13. december 2018 lov om erhvervsfremme og lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. Lovene trådte i kraft den 1. januar 2019.

Med lovene er de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme reduceret fra tre til to – ét decentralt niveau med stærk kommunal forankring og ét statsligt niveau. Det betyder, at regionerne ikke længere skal varetage egen erhvervsfremmeindsats, herunder turisme. Med udgangspunkt i Strategi for decentral erhvervsfremme er det Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som sikrer en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet, herunder inden for turismefremme.

Udkastet til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om VisitDenmarks koordination af den nationale turismefremmeindsats, om VisitDenmarks bestyrelse og om den rådgivende nomineringskomité er en konsekvens af de vedtagne love. Med ændringsforslaget er der blandt andet ændret i sammensætningen af den rådgivende nomineringskomité, således at Danske Regioner udgår som medlem af komitéen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juni 2019.

Vil I vide mere?

I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:

  • Fuldmægtig Ida Krabbe: idakra@erst.dk og telefon: 35 29 17 95

  • Fuldmægtig Daniel Laust Vistisen: danvis@erst.dk og telefon: 35 29 17 73

Læs høringsbrevet, udkastet til bekendtgørelse af ændring af bekendtgørelsen og høringslisten på Høringsportalen