Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.06.2016

Høring om ændring af Støtteberettigelsesregler for EU's Regionalfond og EU's Socialfond

Erhvervsstyrelsen har lavet udkast til ændring af Støtteberettigelsesreglerne for Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 2014-2020. 

De primære ændringer vedrører:

  • Beregning af de faktiske, støtteberettigede løn- og underholdsudgifter.

I vedlagte forslag forenkles beregningsmodellen, så de støtteberettigede lønudgifter fremover beregnes pr. måned.

 

  • Afstemning hos partnerne.

Erhvervsstyrelsen foreslår, at operatører på rammeprogrammer får valget mellem på den ene side at indhente udgifts- og betalingsdokumentation hos alle økonomiske partnere og selv stå for at bogføre disse samlet i et separat regnskab eller -dimension. Operatøren skal derudover selv kunne fremlægge en afstemning af udgifterne i afrapporteringen til eget økonomisystem, herunder også de økonomiske partneres udgifter. Alternativt kan operatøren fravælge denne undtagelse. I så fald vil alle økonomiske partnere skulle levere afstemning til eget økonomisystem. 

I udkastet til nye Støtteberettigelsesregler har vi også beskrevet kravene til projekternes effektkæde mere udførligt. Endelig har vi lavet en række primært sproglige ændringer og opdateringer som følge af, at der er vedtaget nye udbuds- og statsstøtteregler.

 

Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til os senest:

 

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 12.

 

Du skal sende dit høringssvar til fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen Nadia Seeberg Christensen på nadsee@erst.dk.

 

Se høringsbrevet, udkast til ændring af Støtteberettigelsesreglerne og høringslisten.