Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.07.2018

Høring af lov om erhvervsfremme

Som del af en samlet lovpakke sendes forslag til lov om erhvervsfremme nu i offentlig høring. 

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der består af forslag til lov om erhvervsfremme, forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme.

 

Fristen for at indsende høringssvar er:

mandag den 13. august 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Steen Frederiksen: stefre@erst.dk eller Daniel Vistisen: danvis@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

 

Med lovforslaget ønskes, at Danmark får et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder virksomheders behov og er enkle at tilgå. 

Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten. Som konsekvens heraf afskæres regionerne fra egen erhvervsfremmeindsats.

 

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Bestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemidler samt indstille erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke der udbydes statslige midler til klynger og netværksaktiviteter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.

 

  • Erhvervshuse

Kommunerne vil fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne. De kommunale væksthuse omdannes til erhvervshuse, der skal være stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og –udvikling, og som er nemt tilgængelige for virksomheder i hele landet. Ved at samle den mest specialiserede erhvervsservice sikres en højere kvalitet og adgang for alle virksomheder til de ydelser, som væksthusene i dag tilbyder til en smallere målgruppe af vækstvirksomheder.

 

  • Digital platform for erhvervsfremme

For at understøtte og fremtidssikre erhvervsfremmesystemet etableres en digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomheder og kommuner 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart, drift og udvikling af virksomhed m.v. Den digitale erhvervsfremmeplatform skal gøre information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet langt mere tilgængelige for samtlige virksomheder i hele landet.

 

Loven forventes fremsat i Folketinget til oktober 2018.

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2019.

 

Læs høringsbrevet, udkast til ændret lov om erhvervsfremme og høringslisten på Høringsportalen