Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.07.2018

Høring om ændring af lov om dansk turisme

Som del af en samlet lovpakke sendes forslag til ændret lov om dansk turisme nu i offentlig høring. 

 

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der består af forslag til lov om erhvervsfremme, forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme.

 

Fristen for at indsende høringssvar er:

mandag den 13. august 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Steen Frederiksen: stefre@erst.dk eller Daniel Vistisen: danvis@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

 

Lovforslaget vedrører den offentligt finansierede turismefremmeindsats.

De væsentligste ændringer: 

  • Lovforslaget gennemfører justeringer på baggrund af regionernes opgavebortfald på turismeområdet og bidrager til en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen blandt andet ved at præcisere, at Det Nationale Turismeforum aktivt skal arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Det Nationale Turismeforum får også en styrket repræsentation, og ligeledes ændres sammensætningen af Dansk Turismes Advisory board, der rådgiver Det Nationale Turismeforum.
     
  • Regionerne kan ikke længere medfinansiere de regionale udviklingsselskaber for turisme. Derfor overføres regionernes hidtidige finansiering af turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne. Som en konsekvens af regionernes opgavebortfald på turismeområdet ændres navnet på de regionale udviklingsselskaber til ”turismeudviklingsselskaber”.
     
  • Med lovforslaget skal der igangsættes et arbejde om, hvordan koordinationen af den internationale markedsføring af Danmark som turistmål mellem VisitDenmark og destinationsselskaberne kan styrkes, så der opnås størst muligt effekt af de offentlige midler. For at skabe mulighed for at følge op på dette arbejde udvides erhvervsministerens mulighed for at fastsætte nærmere regler for koordination af den internationale markedsføring, så der ikke kun er mulighed for at fastsætte regler om undtagelser, men også fx regler for indholdet af samarbejde og koordination.

 

Loven forventes fremsat i Folketinget til oktober 2018.

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2019.

 

Læs høringsbrevet, udkast til ændret lov om dansk turisme og høringslisten på Høringsportalen