Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
19.09.2019

Høring om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde

Udkast til bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning sendes nu i offentlig høring.

Fristen for at indsende høringssvar er:

Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 12.00

I skal indsende jeres høringssvar til fuldmægtig Daniel Lauest Vistisen: danvis@erst.dk.

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til:

Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

Baggrund for høringen

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2020. Som led i aftalen får regionerne mulighed for - på lige fod med kommunerne - at varetage formandskabet i grænseoverskridende samarbejder, der som ét blandt flere formål beskæftiger sig med erhvervsfremme. Tilsvarende får regionerne mulighed for at varetage formandskabet i de kommunalt og regionalt finansierede EU-kontorer.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. december 2019.

Vil I vide mere?

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende jer til fuldmægtig Daniel Laust Vistisen: danvis@erst.dk og telefon: 35 29 17 73

Læs høringsbrevet, udkastet til bekendtgørelse af ændring af bekendtgørelsen og høringslisten på Høringsportalen