Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
02.07.2018

Høring om ændring af administrationsloven

Som del af en samlet lovpakke sendes forslag til ændret lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond nu i offentlig høring. 

Lovforslaget er en del af en samlet lovpakke, der består af forslag til lov om erhvervsfremme, forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme.

 

Fristen for at indsende høringssvar er:

mandag den 13. august 2018 kl. 12.00.

I skal indsende jeres høringssvar til Steen Frederiksen: stefre@erst.dk eller Daniel Vistisen: danvis@erst.dk

Alternativt kan høringssvar sendes med almindelig post til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg.

 

Lovforslaget vedrører indstillingsretten af EU’s strukturfondsprojekter.

De væsentligste ændringer:

  • Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt med stærk kommunal forankring og staten. Der etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med en bestyrelse, som har til opgave at sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats. Med det regionale opgavebortfald overdrages de opgaver, som de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd har varetaget i relation til EU’s strukturfonde, til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 

  • Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats. Strategien skal bl.a. integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler og de nuværende regionale udviklingsmidler. Udmøntningen af strukturfondsmidlerne skal tage udgangspunkt i strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

 

Loven forventes fremsat i Folketinget til oktober 2018.

Loven forventes at træde i kraft d. 1. januar 2019.

 

Læs høringsbrevet, høringslisten og udkast til ændret lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond på Høringsportalen