Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
31.08.2018

Her er de nye støtteberettigelsesregler

Vi har ændret støtteberettigelsesreglerne. De ændrede regler gælder fra den 1. september 2018.

Administrative lettelser

De nye støtteberettigelsesregler medfører en række administrative lettelser for strukturfondsprojekter. Det betyder blandt andet, at:

  • Standardsatsen for løn og naturalier forhøjes fra højeste dagpengesats til 250 kr. pr. time. Denne regel gælder udelukkende for projektmedarbejdere og -deltagere, hvor virksomheden er registreret som partner i projektet.
  • Projektansatte kan blive deltidsansat på kontrakt, således at det er muligt for en projektmedarbejder at arbejde på deltid på flere projekter for samme arbejdsgiver uden krav om at udarbejde timeregistrering.
  • Grænsen for, hvornår der skal indsendes dokumentation for markedsafsøgning i forbindelse med indkøb, hæves fra 10.000 kr. til 30.000 kr. Vi forudsætter dog stadig, at projekterne køber sparsommeligt ind under denne grænse.

Den kommende afrapportering

Ændringerne gælder fra den 1. september 2018. Det betyder, at det kun er udgifter, der er afholdt efter denne dato, som er omfattet af de ændrede regler. De hidtil gældende støtteberettigelsesregler gælder derimod for udgifter, der er afholdt inden den 1. september 2018.

Styrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at de hidtidige regler også skal gælde efter 1. september 2018. Det kan eksempelvis være, hvis et projekt slutter kort efter 1. september 2018. 

Find både de nye og hidtidige støtteberettigelsesregler