Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Halvårlig afrapportering

Fejl i jeres afrapporteringer kan i værste fald medføre, at I mister en del af EU-tilskuddet. Derfor er det afgørende, at I løbende registrerer udgifter, aktiviteter, projektdeltagere, effekter osv. på den rigtige måde. 

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge vores projektrapporteringsværktøj PRV, medmindre de har fået andet at vide af Erhvervsstyrelsen. 

I PRV skal I registrere jeres økonomiske partnere, statsstøttemodtagere, se og indsende projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, slutregnskab, slutrapporter, regnskabsmateriale, evalueringsoplysninger m.v.

Find vores materiale til afrapportering

Afrapporteringer skal indsendes elektronisk

Når I afrapporterer, skal I indsende materialet via PRV, medmindre I har fået andet at vide af jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Når vi har modtaget data, sender vi dem videre til revisor. Revisor kontakter jer herefter for at se ikke-vedhæftede bilag og stille spørgsmål til posteringerne i regnskabet.

Når revisor er færdig med at revidere jeres regnskab, modtager I revisors erklæring. På den måde kan I se, hvilke udgifter revisor har vurderet som støtteberettigede.

Erhvervsstyrelsen modtager også en kopi af erklæringen, og vi foretager herefter en samlet vurdering af afrapporteringen, inden vi udbetaler EU-tilskuddets andel af udgifterne.