Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Halvårlig afrapportering

Fejl i jeres afrapporteringer kan i værste fald medføre, at I mister en del af EU-tilskuddet. Derfor er det afgørende, at I løbende registrerer udgifter, aktiviteter, projektdeltagere, effekter osv. på den rigtige måde. 

Alle projekter, der får EU-tilskud, skal bruge vores projektrapporteringsværktøj PRV, medmindre de har fået andet at vide af Erhvervsstyrelsen. 

I PRV skal I registrere jeres økonomiske partnere, statsstøttemodtagere, se og indsende projektbudgetter, afrapporteringer, perioderegnskaber, slutregnskab, slutrapporter, regnskabsmateriale, evalueringsoplysninger m.v.

Find vores materiale til afrapportering

Afrapporteringer skal indsendes elektronisk

Når I afrapporterer, skal I indsende materialet via PRV, medmindre I har fået andet at vide af jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Når vi har modtaget data, sender vi dem videre til revisor. Revisor kontakter jer herefter for stikprøver og for at stille spørgsmål til regnskabet.

Når revisor er færdig med at revidere jeres regnskab, modtager I revisors erklæring. På den måde kan I se, hvilke udgifter revisor har vurderet som støtteberettigede.

Erhvervsstyrelsen modtager også en kopi af erklæringen, og vi foretager herefter en samlet vurdering af afrapporteringen, inden vi udbetaler EU-tilskuddets andel af udgifterne.

Hent en startpakke med alle vigtige dokumenter og vejledninger til afrapportering (zip)