Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.11.2011

Halv mio. kr. til at tænke nyt i Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern har fået en halv mio. kr. fra EU's Regionalfond og Erhvervs- og Byggestyrelsen til at udarbejde en handlingsplan, som skal pege på de initiativer, kommunen fremover skal satse på for at skabe fornyelse og fremgang i området.

De seneste års lavkonjunktur er gået hårdt ud over Ringkøbing-Skjern-området, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at der er nye arbejdspladser at finde inden for traditionelle erhverv som landbrug og industri, da det er områder, der er hårdt pressede i den globale konkurrence.

Ringkøbing-Skjern Kommune, projektleder Thomas Steen Hansen

 

Vi har brug for at tænke nyt og er glade for at få en ny handlingsplan, der vil pege på de initiativer, kommunen kan tage for at fremme en erhvervsmæssig fornyelse, som kan styrke området i de kommende år.

Analyser fra Region Midtjylland viser, at store dele af erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern-området er udfordret af globaliseringen, da området er domineret af produktionserhverv og turisme, hvor der i særlig grad forventes at være behov for fornyelse.

Med handlingsplanen skal det afdækkes, hvilke barrierer der er i området for at skabe øget innovation og iværksætteri. Det kunne for eksempel være i forhold til lovgivning eller adgang til kvalificeret arbejdskraft.

De seneste år har flere lokale virksomheder udmærket sig ved at være meget innovative, så der er et godt fundament at bygge videre på.

Den nye handlingsplan skal udpege initiativer inden for områdets eksisterende og potentielle erhvervsmæssige styrkepositioner som for eksempel maskin- og metalindustrien, fødevarefremstilling og turisme. Den erhvervsmæssige fornyelse skal særligt ske inden for innovation og iværksætteri, og der skal helt konkret igangsættes en række projekter, som kan føre til en erhvervsmæssig fornyelse af området.

Kontaktperson

Ringkøbing-Skjern Kommune, Thomas Steen Hansen tlf. 9974 1789
Erhvervs- og Byggestyrelsen, Katrine Solvang, tlf. 3546 6411

Fakta om EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliarder kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Regionalfondsprogrammets formål i Danmark er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.

I perioden 2007-13 er der under regionalfondsprogrammet 1,825 milliarder kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse. Det sker ved at forbedre vækstvilkårene inden for innovation, iværksætteri og anvendelse af ny teknologi.

www.regionalt.dk