Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
24.06.2020

Grønt i Odense: Cristiana sælger emballagefri dagligvarer - andre genbruger elektronik og kasseret tekstil

Dansk erhvervsliv går mod mere grøn omstilling, bæredygtighed og cirkulær økonomi, der skaber vækst og arbejdspladser. Et strukturfondsprojekt i Odense har vist, at der er penge i affald, og at borgerne spiller en vigtig rolle i at gøre samfundet mere bæredygtigt.

Cristiana Cardoso åbnede Odenses første emballagefri dagligvarebutik få uger før COVID-19-krisen kom på tværs. Stor kundeinteresse for konceptet og markedsføringsmæssig kreativitet har foreløbig sikret hende overlevelse gennem krisen. Foto: Cirkulær i Odense


Forbrugere, der drømmer om en mere bæredygtig livsstil med mindre affald, flere genbrugsprodukter og lokale og økologiske produkter i køkkenet, har fået nye fynske adresser at handle ind på.

Regionalfondsprojektet ”Cirkulær i Odense”, der er forankret i Odense Renovation under Odense Kommune, har over tre år hjulpet ti spændende iværksættervirksomheder i Odense-området i gang eller videre med deres bud på bæredygtighed, grøn omstilling og cirkulær økonomi.

En af dem er Silo Marked, Odenses første og Danmarks tredje emballagefri og bæredygtige dagligvarebutik. I butikken i Nørregade er plasticemballagen erstattet af kundernes egne beholdere, og de fleste varer er lokale og økologiske.

En kunde, der netop har fået fyldt bønner, gryn og ris i sine egne glas, siger: 

Det er jo ikke, fordi det er dyrere. Det er bare lidt mere besværligt.”

Butikkens indehaver, Cristiana Cardoso, har travlt med arbejdsdage på op til 12 timer, og hun er meget glad for støtten fra EU-projektet under opstarten.

Det er dejligt at opleve, at Odense Renovation, Odense Kommune og EU’s Regionalfond involverer sig i at hjælpe små grønne initiativer i gang - det er supervigtigt for den grønne omstilling," forklarer Cristiana Cardoso.

Hun har kunnet holde åbent under hele COVID-19-krisen, fordi Silo Marked er en fødevarebutik. Og hun har klaret sig uden regeringens hjælpeordninger, fordi hun som nystartet iværksætter ikke kunne dokumentere nedgang i omsætningen. I stedet har hun tænkt kreativt og lavet forskellige markedsføringstiltag, og det er stort set lykkedes at holde salgsbudgettet.

Det er en stor lettelse for mig at se, at vi har klaret os igennem COVID-19-krisen, og jeg får masser af god respons på konceptet fra kunderne. Så efter at have eksisteret i nogle måneder tror jeg stadig på, at forretningen bliver en succes.”

Rester og affald kan skabe værdi

De mange nye iværksættere er gode eksempler på, at principperne i cirkulær økonomi kan bruges til at skabe nye bæredygtige, unikke produkter - og arbejdspladser – ud af restproduktion fra andre virksomheder.

Odense har fået sin første emballagefri dagligvarebutik. Her medbringer man selv beholdere til de varer, man køber. Foto: Cirkulær i Odense

I den cirkulære økonomi ses affald som en ressource, der skal aflaste miljøet, og samtidig skal det give mening økonomisk for virksomhederne og for samfundet.

Efter tre års arbejde har Odense-projektet nu leveret resultater:

  • Ti virksomheder er hjulpet i gang eller på vej med produkter og ydelser inden for den cirkulære økonomi.
  • Tre af virksomhederne er allerede ude af projektet og klarer sig på markedsvilkår.

Winie Evers, projektleder for cirkulær økonomi i Odense Renovation, siger:

Vi er ved at nå vores mål i projektet, men iværksætterne bliver ved med at komme. Vi synes virkelig, at vi har bidraget til at sætte fart på en dagsorden med bæredygtighed og cirkulær økonomi.” 

Tekstil-iværksættere genbruger

Flere af projektets tekstil-iværksættere har gjort bæredygtighed og genanvendelse til en central del af virksomhedens værdikæde.

Fx producerer designer Morten Underbjerg under brandet Le Pirol strikvarer i en bæredygtig proces – blandt andet bruges der økologiske råvarer, og produktionen er hjemtaget til danske syersker i Herning. Og designeren Bára Àstvaldsdóttir var allerede i gang med sit street wear-brand BaraBara, inden EU-projektet dukkede op. Hun har fået EU-støtte til rådgivning og sparring om yderligere udvikling af konceptet, som er baseret på restpartier fra andre virksomheder.

Også virksomheden Akuja har fået øje på mulighederne i kasserede tekstiler og er i gang med at udvikle en vokalboks foret med kasserede tekstiler, der kan lejes til hjemmestudiebrug.

Flere af virksomhederne i det EU-støttede projekt har gjort en stor lokal indsats for at inddrage Odense-borgerne i den grønne omstilling. I bydelen Bolbro åbnede for kort tid siden genbrugshuset ”Bronx – kaffe og krea”, hvor der skabes fællesskaber omkring upcycling og kreativt genbrug, så mere bliver repareret eller brugt igen. Også Timbernests produkter har en social dimension; virksomheden udvikler prototyper af byrumsmøbler, hvori kasserede tekstiler indgår.

Affald i én proces – værdi i en anden

”Cirkulær i Odense” har også gode eksempler på, at produkter, der betragtes som affald i én produktion, kan have værdi i en anden – og at genanvendte affaldsprodukter kan sælges. EU-projektet har hjulpet iværksætterne i foreningen Re-Circle Hub med at bevise, at der kan skabes værdi ud af elektronikaffald, som virksomheder ikke længere kan bruge.

En stor del af de apparater, som bliver afleveret af virksomheder og borgere på genbrugsstationerne i Odense Kommune, virker stadig. I dag er iværksættervirksomheden Re-Circle Hub i gang med at skabe en forretning på at matche virksomheder, der har aflagt elektronik i skufferne, med virksomheder der reparerer og sælger brugt elektronik.  Foto: Cirkulær i Odense

Re-Circle Hub blev grundlagt i 2019 som et resultat af et forskningsprojekt i cirkulær økonomi på Syddansk Universitets Lifecycle Center og drives af engagerede specialister i bæredygtighed. Re-Circle Hub forlænger levetiden på virksomheders brugte elektronik ved at indsamle og distribuere den til andre, som kan bruge den – enten til videresalg og eventuel reparation eller til almennyttige formål. På den måde sætter virksomheder et mindre klimamæssigt fodaftryk, når de skrotter elektronikken, og bliver samtidig mere bæredygtige.

Re-Circle Hub er desuden med til at starte et pilotprojekt, ”For godt til skrot”, der sætter fokus på den elektronik, som indsamles på genbrugsstationerne. Projektet skal undersøge, hvor meget kommerciel værdi, der er i affaldselektronikken. 

Og tilbage i Silo Marked i Nørregade forsøger Cristiana Cardoso ikke bare at skabe en grøn levevej for sig selv, men også at ændre danskernes livsstil i en mere bæredygtig retning med Odenses første emballagefri og bæredygtige dagligvarebutik. Mange af hendes produkter er lokale, hvilket reducerer transportomkostningerne, og kunderne kan samtidig støtte lokal produktion.

Har mødt stor velvilje

Hun har mødt stor velvilje under etableringen af butikken – blandt andet har frivillige hjulpet hende med startkapital via en crowd funding-kampagne, der skaffede 83.000 kr. via 350 donationer. Hun tror fuldt og fast på, at tiden er til en forretning som hendes, men det vil kræve lang tid og en stor indsats at få forbrugerne til at ændre indkøbsvaner, siger hun.

Jeg har lavet markedsundersøgelser forinden, og jeg ved, at der er et marked derude. Mange synes godt om grøn omstilling og bæredygtighed, men derfra og til at ændre sine vaner er der trods alt et stykke,” siger Cristiana Cardoso.

Hendes første ambition er at få butikken til at løbe rundt. Derefter kan det tænkes, at sortimentet skal udvides med onlinesalg, flere varetyper, blandt andet kølevarer og grøntsager. Projektleder Winie Evers er begejstret for den emballagefri dagligvarebutik, der giver borgerne i kommunen et reelt valg: 

Borgerne efterspørger et handlerum, og vi kan via partnerskaber som det her vise, at der er en anden måde at være forbruger på. At vi med vores handlinger kan påvirke klimaet og skabe lokal efterspørgsel og produktion.”

FAKTA OM ”Udvikling af innovative affaldsløsninger til understøttelse af cirkulær økonomi”

Projektet startede i januar 2017 og afsluttes i august 2021. EU’s Regionalfond har støttet projektet med 2,3 mio. kr. Odense Kommune er operatør på projektet og har Odense Renovation og Vandcenter Syd, Odense, som partnere.

Det overordnede mål med projektet er at skabe vækst i arbejdspladser i Odense Kommune inden for cirkulær økonomi. Det sker via partnerskabsaftaler med virksomheder, som allerede tilbyder eller har en ambition om at tilbyde produkter og ydelser inden for den cirkulære økonomi. Fokuspunkter: Ressourcekredsløb, affaldshåndtering, direkte genbrug, produktdesign og reparation.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om ”Cirkulær i Odense” på projekthjemmesiden

 

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere