Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.10.2019

Grøn konference i Nordjylland: EU-støtte til bæredygtige og grønne projekter har gjort en forskel

Nordjyske virksomheder er gået ind i bæredygtighed og grøn omstilling for fuld skrue, og i den grønne forvandling har EU’s strukturfondsprojekter og stærke operatører i Nordjylland gjort en afgørende forskel - ikke mindst for mange SMV’er.

EU-konferencens to værter var Michael Stie Laugesen, House of Energy, og professor Lone Kørnøv, Det Danske Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet.

Det var den overordnede konklusion, da operatører og deltagere fra fem EU-støttede regionalfondsprojekter fra Nordjylland torsdag den 10. oktober fremlagde deres erfaringer med grøn omstilling og bæredygtighed på EU-konferencen "EU in My Region – Erfaringer med grøn omstilling" i Nordjylland i Aalborg - med House of Energy som praktisk arrangør.

Fælles for projekterne var, at de deltagende virksomheder har arbejdet med bæredygtighed under overskrifter som energi- og ressourceeffektivitet og -optimering. Mange pegede på, at EU-projekterne har tilført kompetencer og støtte på punkter, hvor der virkelig var behov for hjælp.

”Vi var aldrig kommet i gang, hvis vi ikke havde fået hjælp fra EU. Vi har ikke de kompetencer,” fastslog adm. dir. Per Højbjerre fra ventilationsproducenten NB Ventilation i Aalborg, der har 45 ansatte. NB Ventilation deltager i projektet Bæredygtige Synergier, der foreløbig har leveret 16 nyskabende industrielle symbioser i erhvervsområdet Aalborg SØ.

Vi var ikke kommet i gang med at deltage i industrielle symbioser, hvis ikke vi havde fået hjælp fra det EU-støttede regionalfondsprojekt Bæredygtige Synergier, sagde Per Højbjerre, adm. dir. i NB Ventilation.

Flere fremhævede, at det på baggrund af operatørernes vejledning havde været let at komme i gang med udviklingsprojekter.

”En af de mest pragmatiske ansøgningsprocesser, jeg har oplevet,” sagde regnskabschef Thomas Pannerup fra DC-System i Aars om ansøgningen til projektet Energi, Teknologi, Innovation (ETI), der har cleantech-klyngen Clean som operatør.

Konferencen havde deltagelse af omkring 70 repræsentanter for operatører, SMV’er, organisationer, videninstitutioner og andre aktører. Blandt de mange øvrige aktører, der fremlagde deres grønne erfaringer på konferencen, var Norddanmarks EU-kontor, Greenway-Denmark, 2Operate, Aalborg Havn, Kruse Vask fra Hadsund, Aalborg Golfklub og énmands-bryghuset Bad Seed Brewing fra Aalborg.

I pauserne under EU-konferencen blev der netværket grundigt mellem de medvirkende aktører.

Dagens keynote-speaker var formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Martin Lidegaard, der i bæredygtig stil havde afstået fra at flyve til Aalborg og i stedet deltog via Skype fra Christiansborg. Med sine erfaringer og sit netværk trak den tidligere udenrigsminister samt klima-, energi- og bygningsminister opridsede Lidegard det globale og europæiske perspektiv for danske virksomheder med grønne ambitioner.

Bæredygtighed og grøn omstilling vil give ”kæmpestore markedsmuligheder for dansk erhvervsliv” i de kommende år, var Lidegaards vurdering. Samtidig opfordrede han flere virksomheder til at gå i gang med den grønne omstilling og tilføjede, at ”forandringen starter med jer.”

”Vi kan kun skabe forandring, hvis virksomhederne og den private sektor er med i adfærd og teknologi,” sagde Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard, tidligere klima-, energi- og bygningsminister, deltog på EU-konferencen som keynote-speaker.

Læs mere om projekterne, der deltog på konferencen, i Erhvervsstyrelsens projektdatabase:

EU-konferencen var den fjerde og sidste i år i rækken af EU-events i Danmark under den fælleseuropæiske kampagne Europe In My Region. Kampagnen har kørt i alle EU's medlemslande under hashtagget #euinmyregion, og formålet har været at vise, hvad EU-strukturfondsprojekter står for. De tre øvrige events blev afholdt den 10. maj i Næstved, Kolding og Herning.