Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Grænseoverskridende samarbejdsprogrammer

De grænseoverskridende samarbejdsprogrammer skal fremme en integreret, regional udvikling mellem grænseregioner i mindst to lande.

Programmerne har normalt særlig fokus på:

  • Innovation
  • Forskning og udvikling
  • Grøn økonomi, herunder overgangen til lavemissionsøkonomi
  • Klimaforandringer og risikoforebyggelse
  • Miljø og ressourceeffektivitet
  • Beskæftigelse, herunder støtte til arbejdskraftens mobilitet

Samarbejdet er organiseret i tre grænseoverskridende programmer:

  • Interreg Deutschland-Danmark - et dansk-tysk program hvor Region Syddanmark og Region Sjælland er omfattet.

Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark

  • Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak - et dansk-svensk-norsk program, hvor Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden er omfattet.

Læs mere om Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak

  • South Baltic Programme - et program for den sydlige Østersø, hvor Bornholm og Region Sjælland er omfattet.

Læs mere om South Baltic Programme