Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.09.2021

Fremtidens fødevarer trækkes ud af græs med EU’s hjælp

Der blev kigget ind i fremtidens fødevareproduktion, da den fælleseuropæiske kampagne Europe in my region fandt vej til Danmarks største forsøgsanlæg til raffinering af grøn biomasse.

Græs og kløver forvandles i bioraffineringsanlægget i Foulum til et pulver, der i tørret tilstand rummer et højt indhold af protein. Pulveret kan bruges som tilskud til husdyrfoder og kan med tiden blive en bæredygtig konkurrent til importeret soja. Foto: Erhvervsstyrelsen

Græs er ikke bare noget, som avlsdyr går og gnaver i. Det er en værdifuld råvare, som kan blive fremtidens kilde til protein og et bæredygtigt alternativ til importeret soja.

Det var en af hovedpointerne for deltagerne i Europe in my region-arrangementet tirsdag den 14. september på Aarhus Universitets afdeling i Foulum. Ved det fælleseuropæiske EU-arrangement fik deltagerne et kig ind i bioraffineringsanlægget, som i seks år har eksperimenteret med at trække protein ud af græs og kløver.

Der er så meget fremtid i det her, fordi alle dele af råvarerne kan bruges til noget forskelligt,” fortalte daglig leder af anlægget Morten Ambye-Jensen, lektor ved Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering.

Morten Ambye-Jensen med nogle af de centrale elementer i produktionen af græsprotein: Længst til højre det friske græs og kløver, og i de to spande til venstre ses restmassen, pulp, som kan bruges til kvægfoder. Foto: Erhvervsstyrelsen

Det vigtigste produkt er protein til husdyrfoder. Slutproduktet er et pulver med et højt indhold af protein, der kan bruges som tilskud til foder til en-mavede dyr som grise, fjerkræ og fisk. Desuden kan resterne af det pressede græs, pulpen, bruges til kvægfoder, og et andet restmateriale kan benyttes i biogasproduktion.

Professor Uffe Jørgensen i forsøgsmarkerne i Foulum, hvorfra græs og kløver leveres til græsprotein-produktionen. Foto: Erhvervsstyrelsen

Græsset til forsøgsanlægget kommer fra forsøgsmarkerne ved Foulum, hvor CBIO, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi, forsker i dyrkning af grøn biomasse. Udover græs er det blandt andet også roer, pil og elefantgræs.

Deltagerne i åbent hus-arrangementet var en tur rundt i forsøgsmarkerne, hvor forskerne arbejder på at optimere produktionen af biomasse ud fra et samspil mellem solstråling, temperatur, vand, jordkvalitet og næringsstoffer.

Det er uden tvivl det mest spændende forsøg, jeg har været med til. Der er så meget potentiale i det,” sagde professor Uffe Jørgensen, leder af CBIO.

FAKTA Om Europe in my region

Den fælleseuropæiske kampagne Europe in my region sætter i september, oktober og november fokus på iværksætteri og innovation, og der er arrangementer over hele landet.

Afviklede arrangementer i Midtjylland:

  • 14. september: Åbent hus i EU-iværksætterprojektet StartUp Viborg - Udvikling og styrkelse af iværksætterkultur hos Business Viborg
  • 14. september: Åbent hus på forsøgsmarker og i bioraffineringsanlægget ved Aarhus Universitets afdeling i Foulum. Vært var EU-projektet Innovationssamarbejder om udnyttelse af grøn biomasse.
  • 15. september: Åbent hus hos Iværksætterprogram 2018-2021 på DOKK1 i Aarhus.

Læs hele programmet for Europe in my region her