Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
26.08.2019

Fra idealisme til business: Genbrugs-iværksættere har fundet forretningen i en stol

Mange danske virksomheder arbejder med cirkulær økonomi og bæredygtige produkter, men hvordan kommer man fra en idealistisk idé til færdigt produkt, der kan sælges til konkrete kunder? Jyske iværksættere har fundet et svar og satser nu på eksport og egen fabrik.

På dét punkt er mange virksomheder gået i stå i den grønne omstilling, men genanvendelsesvirksomheden Upcycling Scandinavia er kommet videre, blandt andet med hjælp fra et EU-støttet rådgivningsforløb. Resultatet tager nu form: Foreløbig som 36.000 plasticstole i eksportordrer og internationale samarbejdspartnere, og optimismen er så stor, at den blot to år gamle virksomhed nu realiserer planer om en fabrik til 150 mio. kr. til egen produktion.

Upcycling Scandinavia genanvender papir, pap, metal og plastic til at producere blandt andet isoleringsmåtter, plasticstole til skolebrug og andre designprodukter. Virksomheden, der har adresse i både Aarhus og Skive, var en af de første i Europa, som begyndte at lave produkter af 100 procent genbrugsmateriale, og ambitionerne har fra starten været store og internationale.

Men trods unikke produkter produceret på et bæredygtigheds-princip, der får større og større opmærksomhed i ind- og udland, var der alligevel et stykke vej til markedet for Upcycling Scandinavia. Derfor gik virksomheden med i det EU-støttede udviklingsforløb Rethink Business, hvor erfarne forretningsudviklere og konsulenter hjalp med at skabe klarhed over retning og indhold.

Mange virksomheder inden for cirkulær økonomi er drevet af en fantastisk idealisme, lyst og vilje til at gøre noget bæredygtigt. Men man kan blive så opslugt af sin idealisme, at man glemmer afsætningsleddet. Derfor er det en god idé at spørge: Hvor langt er der hen til den første faktura?

Det siger Jakob Høj Jørgensen, seniorkonsulent og ejer, og Helle Wind Poulsen, chefkonsulent i Delendorff Advisory, der styrede virksomheden gennem Rethink Business-processen.

Direktør: Man skal kunne kommercialisere

Spørgsmålet og andre i samme kategori var med til at styre Upcycling Scandinavia i den rigtige retning, siger Minik Helborg, direktør og partner i Upcycling Scandinavia, som han har grundlagt sammen med Erik Serritslev Jørgensen.

Alfa og omega for virksomheder, der kaster sig over bæredygtighed, er at de også er i stand til at kommercialisere; at de har en business case, der holder. Konceptet skal passe til markedet, produktet skal være EU-certificeret, og man skal se på, om der kan skabes noget volumen i omsætningen. Hvis man kan leve op til det, får man plads ved forhandlingsbordet.

Det siger Minik Helborg, der i sine år som coach, mentor og konsulent har set mange iværksætterprojekter inden for cirkulær økonomi gå kolde i opstarten.

Rundt om i kontorhotellerne går det meget op i op i kaffe, snak og hygge, men din mission og din vision skal kunne omsættes til en kold business case. Det er kunsten, og det vidste vi, at vi kunne, siger Minik Helborg.

Skolestolen ”Karoline” er lavet af genanvendt plastmateriale, men kan smeltes om og bruges i en ny stol. Skallen er pvc-fri, og stolen er godkendt efter EU-standarden EN1729-1. Stolen er i første omgang tiltænkt det skandinaviske marked. Foto: Upcycling Scandinavia

Et af Upcycling Scandinavias centrale valg har været også at placere sig i den prisbillige del af markedet med bæredygtige produkter – langt væk fra højprisprodukterne.

Ofte er det noget, som en kendt dansk designer har designet, og det er flot, men koster også fem gange så meget som de konkurrerende produkter på markedet. Vi synes, det er sjovere at sælge en stol til under 2.000 kr., lavet af 1,9 kilo genbrugsplast, end noget der er meget dyrere, siger Mink Helborg.

Men også andre forhold skulle ændres for at nå de kommercielle mål.

Kundemålgruppen blev som led i rådgivningen ændret fra at ”sælge til alle” til salg til arkitekter, byggemarkeder og større håndværksvirksomheder, hvor private husbyggere typisk søger råd. Med et mere præcist fokus blev der frigivet ressourcer til et helt afgørende aspekt i arbejdet med bæredygtige produkter: At skabe tryghed hos kunderne om produkternes egenskaber, funktionalitet og levering.

Virksomheden bestræber sig – som en del af det kommercielle fokus - på at efterleve FN’s Verdensmål; især mål 12 om ansvarlig produktion og forbrug og mål nummer 17, der anbefaler partnerskaber.

Planer om at bygge fabrik

Virksomheden har derfor indgået et strategisk samarbejde med møbeldistributøren Lekolar LEIKA i Glostrup, der sælger virksomhedens produkter på det skandinaviske marked. Og det går godt, for der er allerede forudbestilt 36.000 eksemplarer af den nyudviklede skolestol Karoline, produceret af 100 procent genbrugsplast – og det skete, inden den første prototype overhovedet var støbt.

Ifølge Erik Serritslev Jørgensen, direktør og partner, er potentialet langt større – ”måske 100.000 stole”.

Det her er bare begyndelsen. Vi arbejder også på at få hul til markeder uden for Skandinavien, og så bliver potentialet meget større, siger direktøren fra Upcycling Scandinavia, som nu har ansat en salgs- og eksportchef til det lovende tyske marked og er ved at ansætte yderligere en sælger.

Det helt store gennembrud ligger dog i virksomhedens planer om at bygge egen fabrik, således at produktionen kan hjemtages fra Holland og England. Der bliver tale om 25.000 kvm under tag i en investering på 150 mio. kr., og byggegrunden er allerede reserveret. Virksomheden arbejder også på at flytte oparbejdningen af affaldsfibre fra England til det danske anlæg, og endelig føres der forhandlinger med en britisk virksomhed om et strategisk partnerskab, der skal levere viden.

Upcycling Scandinavias gode råd om cirkulær økonomi

  • Skab en skarp business case (hvilket produkt kan sælges hvornår og til hvem?)
  • Vælg en god prissætning, som kan skabe omsætning og volumen
  • Dan strategiske alliancer og partnerskaber med større spillere på markedet – især på områder, hvor din egen virksomhed ikke har kompetencer
  • Vær klar med god storytelling

FAKTA OM "Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde"

3-årigt projektforløb (2016-2018), støttet af EU’s Regionalfond og regionale udviklingsmidler. I alt 37 virksomheder har deltaget i projektet, der har givet de deltagende virksomheder viden om cirkulær økonomi og hjulpet dem til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og til at optimere værdikæden. Projektleder: Lifestyle & Design Cluster.

Læs mere "Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde" i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om "Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde" på projektets hjemmeside

Upcycling Scandinavia, der er stiftet i 2017, udvikler og sælger produkter, der består af 100 procent genanvendt papir, pap, metal og plastic. Virksomheden benytter sig af de nyeste produktionsmetoder, som ikke alene genbruger affald, men også indtænker energibesparelser i produktionen. Virksomhedens produkter kan alle genbruges og indgå i nye produkter, således at den samlede affaldsmængde ikke øges, og forbruget af nye råvarer begrænses. Virksomheden efterlever FN’s 17 verdensmål og rådgiver private virksomheder og offentlige institutioner til at nå deres klimamål.

Læs mere om Upcycling Scandinavia på virksomhedens hjemmeside

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere