Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Forbrug

Her kan du følge med i udviklingen i forbruget af EU-midler i Danmark. Du kan se det overordnede forbrug for Regionalfonden og Socialfonden, og du kan dykke ned i de enkelte regioners aktuelle forbrug. Oversigterne opdateres kvartalsvis.

EU-Kommissionen laver også løbende opgørelser over forbruget af fondsmidler. På Kommissionens hjemmeside kan du følge med i forbruget af fondsmidler på EU-niveau og i alle medlemslandene.

Besøg Kommissionens Open Data-platform