Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
12.07.2011

Flere iværksættere med anden etnisk baggrund i Roskilde, Lejre og Ringsted

Projektet "Direktørskole" får flere ledige med anden etnisk baggrund til at starte egen virksomhed og modtager 1,6 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond til at skræddersy kurser, så de kan blive succesfulde selvstændige.

Regeringen har et mål om, at Danmark skal være et førende vækst-, viden - og iværksættersamfund - et mål der kun kan nås, hvis det fulde iværksætterpotentiale i samfundet udnyttes.

Formand for Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, Evan Lynnerup:

Vi vil med projektet "Direktørskole - Iværksætteri for etniske minoriteter" sikre, at der kommer flere etniske iværksættere og samtidig hjælpe med til, at virksomhederne overlever og er med til at skabe vækst. Nydanske iværksættere etablerer sig typisk inden for en snæver vifte af brancher, der ofte er kendetegnet ved hård konkurrence og begrænset omsætning, og vi vil med kurset ruste dem bedst muligt til de udfordringer, de møder.

Projektet vil på en række kurser hjælpe forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund, der ønsker en fremtid som selvstændig eller iværksætter. Kursisterne vil blandt andet blive introduceret til: analyse af deres forretningsidé, kunde- og konkurrentanalyse og nye forretningsmetoder.

Under forløbet vil projektet inddrage erfaringer fra konsulenter i Center for Etnisk Erhvervsfremme, som formidler ny viden og kompetenceudvikler vejledere/konsulenter i kommuner, jobcentre mv., så de er klædt bedst muligt på til opgaven med at vejlede etniske iværksættere og virksomhedsejere.

"Direktørskolen" får 1,6 mio. kr. fra EU's Socialfond og er et samarbejde mellem Jobcentrene i Roskilde, Leje og Ringsted, Zealand Business Connection og Center for Etnisk Erhvervsfremme.

Kontaktpersoner

Pernille Kapler Andersen, planlægger Jobcenter Administration Plan og Udvikling, tlf. 4631 7928
Katrine Solvang, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 3546 6411

Baggrund og fakta

Etnisk Erhvervsfremme

Af regeringsgrundlaget "Mulighedernes samfund" fra 2007 fremgår det, at regeringen vil oprette et center for etnisk erhvervsfremme.

Forud for etableringen af centret har COWI gennemført en undersøgelse, der blandt andet viser, at mange personer med indvandrerbaggrund etablerer virksomhed uden at få professionel rådgivning. Ifølge COWI kan det være en medvirkende årsag til, at mange af virksomhederne må lukke inden for de første år.

Tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser således, at kun 30 pct. af de virksomheder, der blev startet af etniske iværksættere i 1999, eksisterede efter fem år. Det er 15 pct. lavere end gennemsnittet for alle iværksættervirksomheder, som var 45 pct. Efter fem års drift har virksomheder startet af etniske iværksættere desuden en betydelig lavere omsætning end virksomheder startet af etniske danskere.

Etnisk Erhvervsfremme er blevet til i et samarbejde mellem Integrationsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen, regioner og 6 modelkommuner: København, Aarhus, Aalborg, Odense, Vejle og Slagelse.

EU's strukturfonde - Regional- og Socialfonden

Danmark modtager i perioden 2007-2013 3,5 milliard kr. fra EU's strukturfonde. Halvdelen af midlerne kommer fra Socialfonden og halvdelen fra Regionalfonden.

Socialfondsprogrammets formål er at kvalificere og udvide arbejdsstyrken inden for de fire indsatsområder: Iværksætteri, uddannelse, innovation og anvendelse af ny teknologi for at skaffe danske virksomheder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I perioden 2007-13 er der under socialfondsprogrammet 1,825 milliard kroner til rådighed til at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse.

Læs mere om EU's Socialfond på www.regionalt.dk