Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Finansieringsmuligheder i Østersø-samarbejdet

Østersøregionen er vores nærområde og aftager 40 pct. af dansk eksport. Det svarer til næsten 400 mia. kr. årligt, og der er et stort kommercielt potentiale for mere. Det potentiale bør udnyttes.

Den danske regering arbejder for at styrke samarbejdet i Østersøregionen. Vi fokuserer på klima- og miljøbeskyttelse og øget velfærd, dvs. vækst i bred forstand. Vi koncentrerer især kræfterne om samarbejdet inden for EU's Østersøstrategi.

Læs mere om EU's Østersøstrategi (EUSBSR)  

Læs mere om Østersørådet (CBSS)

Vi vægter særligt tre ting:

  • Arbejdet skal være fokuseret og resultatorienteret.
  • Resultaterne skal være synlige, give merværdi og bringes til offentlighedens kendskab.
  • Vi vil inddrage den danske privatsektor i videst muligt omfang til gavn for vækst og beskæftigelse 

En række EU-programmer kan bidrage til at medfinansiere forskellige typer af projekter inden for disse områder.

Østersø-programmet

Under Østersø-programmet kan der søges tilskud til projekter inden for:

  1. innovation
  2. effektiv forvaltning af naturressourcer, særligt inden for vand og energi
  3. bæredygtig transport
  4. fremme af Østersø-strategien gennem tilskud til de institutioner, der har særlige koordinerende roller, og til fx informationsaktiviteter

Der er afsat 264 mio. euro under EU's Regionalfond til medfinansiering af projekter under programmet. I Danmark kan maksimalt opnås EU-medfinansiering på 75 pct.

Programmet omfatter de otte EU-lande omkring Østersøen samt Norge og i et vist omfang Rusland og Hviderusland. Det er et krav, at der skal være partnere fra mindst tre lande i hvert projekt.

Find flere oplysninger om ansøgningsfrister m.m.

Andre relevante EU-programmer

Der kan være andre EU-programmer, som er relevante for projekter i Østersøregionen med dansk ledelse eller deltagelse.

Læs mere om relevante, grænseoverskridende programmer

Der er også visse muligheder for at støtte tværnationale aktiviteter under de danske strukturfondsprogrammer. 

Læs mere om Socialfonden og Regionalfonden

Endelig er det også muligt for projekter at søge finansiering hos en række overordnede EU-programmer, herunder fx: