Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Finansiering

EU's Regional- og Socialfond vil i 2014-2020 understøtte indsatsen for vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

EU's Regional- og Socialfond understøtter i perioden 2014-2020 indsatsen med at skabe vækst og beskæftigelse med ca. 440 mio. kr. årligt. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kommuner, staten samt private og selvejende institutioner bidrager desuden til indsatsen, idet EU-midlerne skal medfinansieres krone til krone med danske midler.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte den decentrale strategi til konkrete forbedringer af de regionale og lokale vækstvilkår. Det gør den blandt andet ved at anvende Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til decentral erhvervsfremme samt indstille til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af midlerne fra EU's Regional- og Socialfond.

Finansieringen kan illustreres med følgende model: