Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Finansiering

EU's Regional- og Socialfond vil i 2014-2020 understøtte den regionale indsats for vækst og beskæftigelse.

EU's Regional- og Socialfond understøtter i perioden 2014-2020 den regionale indsats for vækst og beskæftigelse med ca. 349 mio. kr. årligt. Regioner, kommuner, staten samt private og selvejende institutioner bidrager desuden til indsatsen, idet EU-midlerne skal medfinansieres krone til krone med danske midler.

Vækstforaene udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. Det gør de blandt andet ved at indstille til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af midlerne fra EU's Regional- og Socialfond og til regionsrådet om anvendelsen af regionale midler til erhvervsudvikling.

Finansieringen kan illustreres med følgende model: