Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.07.2015

Få overblik over regionale ansøgningsfrister i efteråret

De regionale vækstfora arbejder med forskellige ansøgningsrunder til søgning af strukturfondsmidler. Nogle er generelle, mens andre er målrettet særlige temaer, som de forskellige vækstfora vil sætte fokus på. Erhvervsstyrelsen giver dig overblikket her.

90 pct. af de danske strukturfondsmidler søges via de regionale vækstfora. Har du en konkret projektidé, kan du se aktuelle ansøgningsfrister her. Husk at din ansøgning skal ligge inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og strukturfondsprogrammerne.

Læs mere her

Aktuelle ansøgningsfrister:

Vækstforum Nordjylland

Vækstforum Nordjylland er overgået til tematiske ansøgningsrunder, hvad strukturfondene angår. I den kommende tid er der to aktuelle ansøgningsrunder:

A) Med ansøgningsfrist den 4. august 2015 udbydes følgende områder via tematisk ansøgningsrunde:

  • Inklusion via uddannelse (uddannelse af unge med særlige udfordringer). Finansiel ramme på i alt 15 mio. kr.
  • Inklusion via beskæftigelse (indslusningsforløb; socialøkonomiske virksomheder). Finansiel ramme på i alt 18 mio. kr.

B) Med ansøgningsfrist den 7. september 2015 udbydes følgende områder via tematisk ansøgningsrunde:

  • Styrket innovation i SMV’er, innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. Finansiel ramme på i alt 55 mio. kr.
  • Energi- og ressourceeffektive SMV’er. Finansiel ramme på i alt 29 mio. kr.
  • Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse (erhvervsfaglig uddannelse af voksne; videregående uddannelse) Finansiel ramme på i alt 36 mio. kr.

Læs mere om at søge strukturfondsmidler via Vækstforum Nordjylland

Syddansk Vækstforum

Den næste ansøgningsfrist via Syddansk Vækstforum er den 17. august 2015

Det gælder også en særlig pulje til kvalificeret arbejdskraft, som ikke fik nok ansøgere i den første runde. Puljen har i alt 45 mio. kr. fra EU’s Socialfond til rådighed.

Læs mere om at søge strukturfondsmidler via Syddansk Vækstforum

Vækstforum Hovedstaden

Der er p.t. en aktuel ansøgningsfrist for at søge strukturfondsmidler via Vækstforum Hovedstaden.

Bornholms Vækstforum

Næste ansøgningsfrist via Bornholms Vækstforum er den 21. september 2015. Det gælder to særlige tematiserede indsatser for:

Derudover kan der søges midler til forskellige andre indsatser – også med ansøgningsfrist den 21. september. Læs mere om at søge strukturfondsmidler via Bornholms Vækstforum

Vækstforum Sjælland

Vækstforum Sjælland har næste ansøgningsfrist den 1. oktober 2015. Læs mere om at søge strukturfondsmidler via Vækstforum Sjælland

Vækstforum Midtjylland

Vækstforum Midtjylland har endnu ikke fastlagt ansøgningsfrister til efteråret 2015. Hold dig opdateret her.