Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Få inspiration til effektmåling

Få inspiration til at opstille målbare succeskriterier og bedre effektmåling med Erhvervsstyrelsens evalueringsguide.

Erhvervsstyrelsen har en ambition om at blive bedre til at måle, hvad der kommer ud af de penge, som bliver brugt på erhvervsfremmeinitiativer i Danmark.

Mere viden - mere effekt

Alle projekter skal opstille målbare succeskriterier og måle på, om de indfries eller ej. Effektmåling skal ikke bruges til kontrol, men til at øge vores viden om, hvilke typer af indsatser der virker godt og hvilke mindre godt.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en evalueringsguide, som vi håber kan inspirere til endnu bedre effektmålinger. Guiden skal bidrage med inspiration til og viden om alle faser i et effektmålingsforløb og medvirke til, at overvejelser omkring effektvurderinger bliver indarbejdet allerede ved opstarten af projekterne. Således skal det fx sikres, at formålet er præcist defineret, og at de nødvendige data indsendes.