Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
06.03.2018

Evaluering af yderområdeindsatsen

Den første evaluering af de regionale vækstforas yderområdeindsats er netop blevet offentliggjort. 

Hvert fjerde år skal de regionale vækstforas yderområdeindsats evalueres af en ekstern evaluator. Evalueringen skal både belyse de regionale vækstforas strategiske tilgang til yderområdeindsatsen og selve implementeringen gennem konkrete indsatser og projekter. 

Den første evaluering er netop blevet offentliggjort. Evalueringen viser, at ingen af de regionale vækstfora - med undtagelse af Vækstforum Syddanmark - har en særskilt strategi for yderområderne. Yderområdeindsatsen gennemføres i stedet inden for de regionale vækstforas strategier for udvikling af hele regionen. Den eksterne evaluator vurderer, at denne strategiske tilgang er hensigtsmæssig.

Evaluator har også gennemgået og analyseret knap 100 konkrete projekter, som forventes at påvirke yderområderne. Kun ganske få af disse projekter var dog afsluttet på evalueringstidspunktet, og derfor er det endnu for tidligt at vurdere effekterne. Men evalueringen viser, at både virksomheder og personer fra yderområderne er ’overrepræsenterede’ i regionalfonds- og socialfondsindsatsen, hvilket indikerer, at de regionale vækstforas indsats formår at inddrage både personer og virksomheder lokaliseret i yderområderne.   

I 2021 vil den strukturfondsfinansierede yderområdeindsats igen blive evalueret. Her vil langt flere projekter være afsluttede, og dermed kan der foretages en egentlig vurdering af effekterne.