Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark

Projektinformation

Startdato: 12.05.2015

Slutdato: 31.12.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 32.366.007

EU-støtte til projektet (kr.): 16.183.003

Indstillet af: Syddansk Vækstforum

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: TietgenSkolen

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 5000

Partnere: 

  • Virksomhedsporten A/S

Projektresumé

Den socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten A/S og den erhvervsrettede uddannelsesinstitution Tietgen KompetenceCenter indgår i dette projekt et nyskabende samarbejde. Projektet ønsker at afprøve og udbrede en indslusningsmodel, der via socialøkonomiske virksomheder forbedrer og øger beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet. Parterne i projektet supplerer og komplementerer hinanden på afgørende parametre som henholdsvis privat virksomhed og erhvervsuddannelsesinstitution.

I projekt VirksomhedsPorten – Porten til arbejdsmarkedet i Region Syddanmark, kombineres partnerskabet i en konstellation, hvor konkret optræning i og udførelse af arbejdsfunktioner i den socialøkonomiske virksomhed kombineres med differentieret færdigheds- og kompetenceudvikling på arbejdspladsen ud fra den enkeltes forudsætninger og behov. Gennem disse særligt tilrettelagte spor- og aktivitetsforløb i socialøkonomisk virksomhed indsluses deltagere, som er fleksjobvisiterede og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, til arbejdsmarkedets krav og opgaver via praktikforløb i private virksomheder.

Gennem indslusningsforløbene, optræning og kompetencetræning, opnår deltagerne øget kendskab til arbejdsmarkedets krav og egen formåen og øger derved deres mulighed for beskæftigelse. Ved fokuseret opfølgning på deltagerens individuelle progression styrkes arbejdsevne og arbejdsidentitet med øget motivation til følge.
Deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet og kan efter endt projektforløb indgå som ordinær arbejdskraft i virksomheder og/eller en socialøkonomisk virksomhed.

Øget samspil med det private erhvervsliv i lokalområdet er ligeledes et vigtigt omdrejningspunkt i projektet. Projektet indgår aftaler med private virksomheder i lokalområdet inden for f.eks. produktion, montage, pakning, rengøring, service, markedsføring, vedligehold af udendørsarealer m.v.

Målet med projektet er permanent indslusning til arbejdsmarkedet samt at sikre udbredelse af socialøkonomiske virksomheder og indslusningsmodellen.