Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vækst via Viden - tilførsel af højtuddannet arbejdskraft

Projektinformation

Startdato: 08.01.2016

Slutdato: 31.12.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 31.376.278

EU-støtte til projektet (kr.): 10.580.299

Indstillet af: Vækstforum Nordjylland

Fond og indsatsområde: Socialfonden, Vækstrettet kompetenceudvikling

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Erhvervshus Nordjylland S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9220

Projektresumé

Formålet med dette projekt er at sikre vækst og beskæftigelse i de nordjyske virksomheder. Dette vil ske gennem matchning af dimittender, der har afsluttet en videregående uddannelse, og som kan være medvirkende til at forløse vækstpotentiale hos en virksomhed med et fastsat i en vækststrategi.

Aktiviteter:
Tilknytning af 98 Vækstpiloter. De 98 dimittender vil blive såkaldte Vækstpiloter, der ansættes i 8 ugers praktik efterfulgt af 4 måneder med løntilskud finansieret af projektet.
Uden for projektet ligger: Matchning mellem nordjyske virksomheder og højtuddannede. Forløsningen af vækstpotentialerne hos 402 virksomheder kan ske via et match med en højtuddannet. Matchningen varetages som udgangspunkt af det lokale erhvervskontor i samarbejde med et jobcenter.
På baggrund af de 402 match mellem højtuddannede og virksomheder, vil de 400 finde ansættelse via InnoBooster, privat løntilskud eller på ordinære vilkår.

Output:
Projektet forventes at lede frem til følgende output: 402 virksomheder tilknyttes en højtuddannet på ordinære vilkår, som privat løntilskud eller InooBooster.
98 nordjyske virksomheder vil få tilknyttet en højtuddannet dimittend som vækstpilot på løntilskud.

Effekter: Projektet forventer endvidere at lede frem til følgende effekter: 98 personer (vækstpiloter) vil få forøget deres kompetenceniveau og 175 nye jobs vil blive skabt i de deltagende virksomheder 2 år efter deres deltagelse