Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Sundhedsteknologisk serviceprogram

Projektinformation

Startdato: 01.05.2017

Slutdato: 28.02.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 36.000.000

EU-støtte til projektet (kr.): 18.000.000

Region: Nordjylland

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Life Science Innovation North Denmark

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 9000

Partnere: 

  • University College Nordjylland
  • Region Nordjylland
  • Aalborg Universitet

Projektresumé

Formålet med projektet er at udvikle nye løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland.

Projektet vil sikre gennemførelse af mindst 15 offentlig-private innovationsprojekter inden for sundhedsteknologi, med deltagelse af de nordjyske vidensinstitutioner.

Hovedaktiviteterne i projektet omfatter en matchmaking mellem offentlige - private og vidensinstitutioner, screening af projektidéer og gennemførelse af projekter, som udvikler nye løsninger til sundhed og velfærd.Projekterne rammes ind af åbne workshops, hvor behov, idéer og resultater deles.Derigennem forventes en øget aktivitet og vækst i de nordjyske virksomheder, samt et udvidet marked for optag af nye løsninger i de offentlige sundheds- og velfærdsservices.