Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
10.08.2020

EU-støtte løste udfordring: Nu sælger fynsk virksomhed højteknologisk udstyr for næsen af konkurrenterne

13 effektive innovationssamarbejder i strukturfondsprojektet ”AutomationsBoost” leverer stærke resultater blandt fynske virksomheder. En virksomhed fra Odense har sikret sig en stærkere position på verdensmarkedet med unik teknologi udviklet i projektet.

For virksomheden Blue Unit i Odense, der producerer højteknologisk måleudstyr til fiskefarme, åbnede ”AutomationsBoost” dørene til nye markeder hurtigere. Foto: AutomationsBoost

Hvis man ser på statistik, kniber det med automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder i Syddanmark i forhold til resten af landet. Udviklingen er dog ved at vende, viser resultaterne fra strukturfondsprojektet ”AutomationsBoost”, hvor en række fynske virksomheder har fået skærpet konkurrenceevnen med innovative koncepter, produkter og løsninger.

I løbet af fire succesrige år har det EU-støttede projekt opbygget 13 innovative samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn. Projektet er netop afsluttet, og de deltagende virksomheder er kommet ud af det med høje forventninger til fremtiden: I løbet af de kommende år venter virksomhederne at skabe mindst 162 mio. kr. i øget omsætning, 66 nye arbejdspladser og en samlet mereksport på 30 mio. kr.

Virksomheder er blevet mere innovative

Og måske vigtigst af alt: En række virksomheder meddeler, at de er blevet mere innovative og har fået mod på mere automatisering og digitalisering efter at have samarbejdet med andre virksomheder og en videninstitution i konkrete udviklingsprojekter.

I Odense mærker administrerende direktør Henrik Hamann Juel boost-effekten af projektet. Hans virksomhed, Blue Unit, gik i et innovationssamarbejde sammen med eksperter fra RoboCluster i Odense og Syddansk Universitet i Sønderborg om at udvikle en ny sensor til virksomhedens kerneprodukt: Avancerede overvågningssystemer til fiskefarme.

Uden innovationssamarbejdet under ”AutomationsBoost” havde det været meget vanskeligt for et lille firma som Blue Unit at nå dertil, hvor vi er i dag. Vi er meget fokuseret på drift og salg, og udvikling var næppe blevet prioriteret på samme måde,  hvis vi selv skulle drive det,” siger administrerende direktør Henrik Hamann Juel.

Projekt styrkede konkurrenceevnen

Akvakultursektoren er en hastigt voksende gren i fødevareproduktionen, og det kræver konstant produktudvikling og innovative produkter at være med på verdensmarkedet. Blue Unit har set potentialet i at måle, analysere og dokumentere store mængder af data, som fiskefarme kan bruge til at sikre en kemisk og biologisk vandkvalitet, der er god og stabil.

 

98 procent af Blue Units højteknologiske produktion eksporteres til kunder i fortrinsvis USA, Norge, Holland og Mexico, hvor farme med fiskeopdræt er en storindustri. Og den innovative udviklingsproces i ”AutomationsBoost”, hvor virksomheden arbejdede sammen med specialister fra blandt andet SDU i Sønderborg, har styrket virksomheden på eksportmarkederne, vurderer Henrik Hamann Juel.

Den nye sensor, som vi fik udviklet under ”AutomationsBoost”, er teknologisk helt i topklasse. Sensoren har en væsentligt bedre målehastighed og kalibreringsproces, og det betyder, at vores kunder oplever en væsentligt kortere procestid sammenlignet med andre produkter på markedet. Og forretningsmæssigt ser det godt ud – 2020 bliver et godt år for os,” siger direktøren for Blue Unit.

For projektleder på AutomationsBoost, Peter Lind fra Erhvervshus Syd i Vojens, viser den store interesse for projektet, at automatisering og digitalisering er på dagsordenen i SMV’erne i Syddanmark. Det er blot op til projektudbyderne at finde indgangen til virksomhedernes behov.

For mange virksomheder fylder drift meget, og især i de mindre virksomheder er innovation ofte afhængig af nøglepersoner, som har travlt eller skifter job. Vores konsulenter har derfor fokuseret på at hjælpe med at sammensætte de helt rigtige innovationssamarbejder og derefter skabe fremdrift og nå milepæle i projekterne,” siger Peter Lind.

Overgår alle forventninger

”AutomationsBoost” har på næsten alle områder været et projekt, der har ramt præcist ned i sydjyske og fynske virksomheders behov. Projektets måltal (herunder) er overgået markant, og projektet er blevet forlænget med et år, fordi interessen for at deltage var så stor:

 

Aktivitet

Målsætning

Realiseret

Nye innovationssamarbejder

9

13

Nye produkter og løsninger

9

13

Test og brugerinddragelse af nye produkter/løsninger

9

11

Test af udviklede løsningers anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale

45

54

Nye innovative virksomheder

5

7

 

Projektet har sat sig varige spor, når man ser på de deltagende virksomheders forventninger til de første fem år efter deltagelsen i projektet. Ud over forventninger til fremgang i omsætning, eksport og arbejdspladser har virksomhederne også i evalueringer givet udtryk for, at deres medarbejderes generelle kompetencer er blevet styrket.

59 pct. melder om øget kompetenceudvikling, 53 pct. føler sig styrket efter innovationssamarbejdet og mener også, at virksomhedens forretningsudvikling er styrket. Endelig oplever 59 pct. et højnet innovationsniveau i virksomheden.

Virksomheder bliver nøje bedømt

En medvirkende årsag til de gode tilbagemeldinger er, at de deltagende virksomheder i ”AutomationsBoost” i lighed med andre tilsvarende projekter med innovationssamarbejde nøje er udvalgt af et bevillingsudvalg, som går ansøgningerne efter i sømmene.

Det skærper virksomhedernes fokus fra begyndelsen, mener Per F. Gøse, business development manager i RoboCluster i Odense, en af projektets samarbejdspartnere.

Virksomhederne er nødt til at reflektere over, hvad deres key selling point er, hvilket marked de vil tilgå, og ikke mindst hvilke samarbejdspartnere der bedst kan understøtte deres projekt til succes,” siger Per F. Gøse, som selv har siddet i projektets bevillingsudvalg.

FAKTA OM ”AutomationsBoost”

Projektet begyndte i september 2015 og sluttede i februar 2020. Operatør er Erhvervshus Sydjylland i partnerskab med Sønderborg Vækstråd, Syddansk Universitet, Blue Ocean Robotics og Teknologisk Institut (Odense). Desuden samarbejdede projektet med RoboCluster, Odense Robotics og en række lokale erhvervskontorer. Projektet er støttet af EU’s Regionalfond med 7,5 mio. kr. og har et samlet budget inkl. virksomhedernes egenfinansiering på 38,1 mio. kr.

Projektets mål er at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder i Syddanmark via innovationssamarbejder mellem virksomheder med et automatiseringsbehov, leverandører af automatiseringsløsninger i Region Syddanmark og videninstitutioner. Målet er at skabe mindst ni nye generiske løsninger til automatisering og dermed bidrage til følgende effekter: 80 nye job, 200 mio. kr. i meromsætning samt 80 mio. kr. i mereksport.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens produktdatabase

 

FAKTA OM EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive.

Læs mere om EU’s strukturfondes arbejde i Danmark på Erhvervsstyrelsens site, regionalt.dk