Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 03.03.2015

Slutdato: 31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 22.183.729

EU-støtte til projektet (kr.): 11.091.864

Indstillet af: Syddansk Vækstforum

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Innovation i SMV'er

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Green Tech Center A/S

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 7100

Partnere: 

 • CLEAN
 • Convia ApS
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Professionshøjskolen VIA University College
 • Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
 • TREFOR Energi A/S
 • Vejle Kommune

Projektresumé

Styrket innovation i SMV’er – Smart Energy til markedet

Formål: Projektets formål er at skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne.

Forventede effekter:

 • 35 nye innovative virksomheder
 • En omsætning på 17,5 mio. kr. i projektperioden og 120 mio. kr. fem år efter projektet er afsluttet
 • En anslået øget eksport på 10,5 mio. kr. i projektperioden og 80 mio. kr. fem år efter projektet er afsluttet
 • 20 nye jobs i projektperioden og 80 nye jobs fem år efter projektet er afsluttet

Aktiviteter:

Udvikling af systemløsninger vil tage udgangspunkt i de energiudfordringer, som de energiforbrugende virksomheder i Green Tech Centers Energilaug står over for. Projektet forventer at afdække udfordringer fra ca. 24 virksomheder dækkende over de mest gængse typer af storenergikunder. Ud fra dette udvikles syv systemløsninger til energiforbrugende virksomheder, der på sigt kan eksporteres. Det gøres ved at afdække de potentielle kunders krav og ønsker til implementeringen af energieffektive løsninger. Herefter udvikles systemløsninger, der kan leve op til de potentielle kunders ønsker, incl. forretningsmodeller for systemløsningerne.

Resultaterne beskrives og bliver tilgængelige på Green Tech Centers hjemmeside. Teknologileverandørerne er centrum for projektet og deltager i den største del af projektet med undtagelse af kundeanalysen.

Yderligere oplysninger:

 • Green Tech Center A/S er kontraktansvarlig partner
 • Syddansk Universitet, Professionshøjskolen VIA University College, TREFOR Energi A/S, CLEAN, Erhvervsakademiet Lillebælt og Convia ApS er økonomiske partnere i projektet