Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.09.2021

EU-projekter skaber stærk sundhedsinnovation og seje iværksættere i Nordjylland

To succesfulde EU-projekter fra Nordjylland åbnede som led i Europe in my region-kampagnen dørene til en verden af iværksættere og innovation.

To af de tre parter bag udviklingen af softwareløsningen LabBench deltog i Europe in my region-arrangementet: Kristian Hennings fra konsulenthuset Inventor’s Way og Carsten D. Mørch fra Aalborg Universitet. Det tredje ben er virksomheden RoboInsights fra Helsingør. Foto: Erhvervsstyrelsen

Hvis man tror, at EU-projekter resulterer i verdensfjerne løsninger, bliver man klogere ved at kigge mod Nordjylland. Her har regionalfondsprojektet Sundhedsteknologisk Service Program (SSP) i løbet af fire år hjulpet med at udvikle en lang række nye sundhedsløsninger til det offentlige sundhedsvæsen.

I alt er det blevet til 26 innovationssamarbejder, og de sidste syv projekter blev præsenteret torsdag den 16. september i forbindelse med den fælleseuropæiske Europe in my region-kampagne. Det foregik hos organisationen Life Science North Innovation Denmark (LSI), som i snart fire år har drevet projektet med 36 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.

Vi har opnået resultater, som vi aldrig havde turdet håbe på, da vi startede for fire år siden. Vi har skabt arbejdspladser, vi har været med til at udvikle sundhedsprodukter og -løsninger, som der er rift om, og vi har skabt netværk og viden,” lød det begejstret fra Bo Christensen, direktør i LSI.

Resultaterne er til at tage og føle på: 70 pct. af de første 17 virksomheder, som er færdige i projektet, har skabt 1-2 arbejdspladser, og hver fjerde har genereret 3-5 nye arbejdspladser. 9 af de 17 virksomheder venter en øget omsætning på 21-50 pct., og 4 af 17 forudser en vækst i omsætningen på 51-100 pct.

Stærk model sikrer kommercielt sigte

LSI’s innovationsmodel har været en rød tråd i de mange sundhedskonsortier, der er skabt i projektet. Hvert konsortium består af en videninstitution, to-tre virksomheder og en offentlig aftager af et produkt eller løsning, fx en region eller en kommune.

Vi plejer at sige, at det kun er et problem, hvis der nogen, der vil betale for at få løst problemet. Derfor har vi haft en aftager med i alle konsortier for at sikre, at projektet har et kommercielt sigte og hurtigt kommer på markedet,” sagde Bo Christensen til Europe in my region-arrangementet.

Et eksempel på, at modellen virker, er softwareløsningen LabBench, der har bidraget til en bedre og nemmere diagnosticering af skader efter nervebetændelse (neuropati). Løsningen er udviklet af et konsortium sammensat i EU-projektet bestående af konsulenthuset Inventor’s Way, Aalborg Universitet og RoboInsights.

LabBench-softwaren arbejder sammen med Aalborg Universitets egen teknologi, og løsningen kan løse et betydeligt samfundsproblem, sagde seniorkonsulent Kristian Hennings fra Inventor’s Way:

Neuropati kan forårsage fodsår og amputationer hos især patienter med diabetisk neuropati. Vi mangler diagnostiske metoder, der kan bruges i stor skala til at løse dette. Derfor udviklede vi LabBench, så vi ikke skal bruge højtuddannet sundhedspersonale og omfattende og dyr infrastruktur til opgaven.”

Konsulenthuset Inventor’s Way har siden nytår tjent sin egen investering i produktet hjem. Kristian Hennings:

Det har været et helt afgørende projekt for os iværksættere, der er i gang og har brug for netværk, samarbejdspartnere og hjælp til at skaffe kapital. Støtten har gjort, at vi har været i stand til at udvikle vores produkt og sende det på markedet.”

LSI ophører til nytår som selvstændig organisation og indgår derefter i den nye landsdækkende sundhedsklynge, Danish Life Science Cluster.

EU-projekt satte fokus på iværksættere

Iværksætterne var i centrum ved Europe in my region-arrangementet i EU-projektet Innovativ Vækst torsdag den 16. september. Socialfondsprojektet, der også har rod i Nordjylland, støtter potentielle vækst- og vidensiværksættere. Ordningen er åben for alle med en særlig perspektivrig idé og potentialet til at blive iværksættere, men der er særligt fokus på ledige dimittender fra videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland.

I projektet kan deltagerne få et trefaset iværksætterforløb på op til 26 uger, hvor de kan arbejde videre med deres idé, mens de modtager dagpenge. Under forløbet får iværksætterne forretningsmæssig sparring, midler til køb af rådgivning og støtte og adgang til mulige investorer.

Halldóra Auður Jónsdóttir (tv.) og Marie Cathrine Soele Madsen står bag udviklingen af en sensor med tilhørende app, der kan hjælpe fysioterapeuter med at måle patienters mobilitet. Foto: Erhvervsstyrelsen

Blandt iværksætterne, der deltog i Europe in my region-arrangementet, var Halldóra Auður Jónsdóttir og Marie Cathrine Soele Madsen, begge uddannet i industrielt design fra Aalborg Universitet. Makkerparret har grundlagt virksomheden MOTI og udviklet en sensor, der kan måle patienters mobilitet. MOTI har ligeledes deltaget i SSP-projektet med stor succes og har efterfølgende hentet finansiering.

Vores teknologi hjælper fysioterapeuter, som ellers bliver nødt til at måle manuelt på patienterne,” forklarede designerne fra MOTI.

Innovativ Vækst slutter med udgangen af 2021, og EU’s Socialfond har gennem årene støttet projektet med 13,2 mio. kr. Projektet er afviklet i et partnerskab mellem videninstitutionerne AAU og UCN samt Erhvervshus Nordjylland, og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsaktører og kommunernes lokale erhvervskontorer har haft et nært samarbejde i projektet.

Vores partnere og interessenter har skabt sammenhæng og fremdrift i det nordjyske iværksættermiljø. Vores deltagere har oplevet, at programmet skaber ro og plads til fordybelse i arbejdet med forretningsudviklingen. Og med over 90 nye virksomheder som direkte resultat af deltagelse i projektet, synes vi, at vi med Innovativ vækst har formået at knække koden,” sagde projektleder Helle Schrøder Madsen, Erhvervshus Nordjylland til Europe in my region-arrangementet. 

FAKTA Om Europe in my region

Europe in my region sætter i september, oktober og november fokus på, hvad EU gør for Europas regioner. Her får borgerne mulighed for at møde forskere og virksomheder og opleve, hvad der kan lade sig gøre i deres lokalområde, når EU’s strukturfonde medfinansierer.

Afviklede arrangementer i Nordjylland:

  • 14. september: Pilotprogram for maritimt iværksætteri - Maritime Stars, Frederikshavn
  • 16. september: Sundhedsteknologisk serviceprogram, Aalborg
  • 16. september: Innovativ vækst, Aalborg

Læs hele programmet for EU in my region i Danmark