Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
22.12.2020

EU-projekt vendte strategien: Intelligent og trådløst styret LED-lys kan spare millioner og skåne miljøet

Internationalt orienteret, dansk virksomhed fik godt råd i EU-projekt: Fokusér på det danske marked først, så erobrer I verden.

Den nye LED-lysstyringsteknologi kan opleves flere steder i Danmark – blandt andet her i Glostrup, hvor Novalume netop har installeret et system i testlaboratoriet DOLL. Foto: Novalume

En systemløsning med intelligent LED-lys er på vej op i danske gadelamper, og det vil betyde lavere energiforbrug og mindre CO₂-belastning i danske kommuner. Det er gjort muligt, efter den danske virksomhed Novalume i København har fået støtte til udvikling af en ny prototype og gode råd om markeder i et EU-støttet erhvervsfremmeprojekt.

Novalume står bag den trådløse systemløsning LumintellTM, der ud over besparelsen på selve LED-teknologien kan skære mellem 10 og 30 procent af energi- og CO₂-forbruget i gadebelysning sammenlignet med konventionelle styringsløsninger på markedet.

Løsningen lyser allerede op i udlandet, blandt andet i Chile og Colombia, men efter et forløb i strukturfondsprojektet Smart Energy 2 Market har Novalume nu sat det danske hjemmemarked øverst på dagsordenen.

Jakob Meiland Hansen, salgsansvarlig hos Novalume:

Under COVID-19-pandemien har vi valgt Danmark som hovedfokusområde, og det har vist sig at være en god beslutning. ”Smart Lighting” er en global forretning, og frem til 2019 fokuserede Novalume 100 procent på eksport, fordi hjemmemarkedet ikke var tilstrækkeligt til at bære vores virksomheds investeringer. For fremadrettet at styrke vores afsætning og eksport har vi behov for et stærkt hjemmemarked, og vi har indset værdien af at have det danske marked som ”showroom.”

Jakob Meiland Hansen, salgsansvarlig hos Novalume. Foto: Novalume

Han er tilfreds med den måde, som en gruppe af eksperter i blandt andet forretningsudvikling fra EU-projektet gik til virksomhedens behov på:

Vi kommer fra et meget nørdet område, og vi ligger i front med vores teknologi, så det har ikke været ligetil at rådgive os. Men det har eksperterne håndteret konstruktivt, og vi har fået set med nye øjne på blandt andet segmentering og markedsforståelse. Det har været en god rejse for os alle.”

Fik hjælp til ny prototype

En anden udfordring for Novalume blev også løst med hjælp fra Smart Energy 2 Market: Udvikling af en ny prototype for trådløs styring af gadebelysning - baseret på internationale standarder. Projektet hjalp Novalume med at optimere samarbejdet med vigtige teknologipartnere, der bidrager til udviklingen af den nye løsning, som er skabt på basis af Novalumes eksisterende løsninger.

Lumintell-løsningen baserer sig på en hardwarekomponent, en ”node”, der monteres på alle lysarmaturer. De kommunikerer i et trådløst netværk og sender samtidig driftsdata til ”skyen”.  Driftsherren kan via Lumintell.city´ optimere drift og styring af gadebelysningen via den innovative software. Foto: Novalume

Resultatet blev Lumintell Noden, som er kernen i Novalumes systemløsning. Gadelamper med LED-armaturer monteres med noden, som danner et trådløst netværk med andre armaturer. Gennem noden er der forbindelse til ”skyen”, hvor driften kan optimeres via intelligent dæmpning med blandt andet integration af dagslyssensorer, bevægelsessensorer etc.

Lumintell-systemet er en optimal løsning, da der ikke skal montører ud for at trække styringskabler, bygge styringsskabe og montere eksterne dagslyssensorer. Det hele er samlet i den trådløse node, så derfor kender kommunen og driftsherren alle omkostninger for deres investering på forhånd,” siger Jakob Meiland Hansen.

Det giver en række nye muligheder for intelligent styring af belysningen helt ned til den enkelte gadelampe; intelligent lysdæmpning efter kalender og årstider, dagslyssensorer som sikrer en optimal belysning tilpasset de lokale forhold og med mulighed for trafik- og brugerafhængig optimering af lyset.

Direkte adgang til driftsdata rummer et stort potentiale for besparelser på drift og vedligeholdelse på mellem 30 og 50 procent. I en konkret beregning i en større dansk kommune har Novalume opgjort besparelsen på energi og CO₂ til 9-11 procent, sammenlignet med andre kendte løsninger i markedet.

Novalume har under COVID-19-pandemien skærpet interessen for det danske marked, som virksomheden har store forventninger til. Målet er de store energi- og servicevirksomheder og på længere sigt også telekommunikationsvirksomheder, der udruller infrastruktur for kommunerne.

Vi har nu installationer flere steder i Danmark og er i direkte dialog med de store spillere på det danske marked, hvilket er en af konsekvenserne af rådet om at intensivere fokus på Danmark,” slutter Jakob Meiland Hansen.

Drifts- og servicedata fra det enkelte LED-armatur lagres i armaturets styring, hvorfra driftsherren via Lumintell.City kan optimere driften. Foto: Novalume

FAKTA Om Smart Energy 2 Market

Smart Energy 2 Market udvikler systemløsninger på energi- og greentech-området. Målet med projektet er at skabe omsætning, arbejdspladser og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne.

Projektet er støttet med ca. 11,1 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Projektet startede i efteråret 2015 og afsluttes i 2021. Green Tech Center i Vejle er operatør på projektet, der har CLEAN, VIA University College og Roulunds Energy med i partnerskabet. Desuden er der tilknyttet eksterne konsulenter til projektet.

Læs mere om Smart Energy 2 Market i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
  • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med over 30.000 indbyggere