Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
17.06.2020

Æblet, som bliver overset, og 16 andre gode fødevare-idéer er videre mod markedet

En række fødevareiværksættere har fået uvurderlig starthjælp i et strukturfondsprojekt, der arbejder med fødevareinnovation. Om få år kan man muligvis møde deres produkter på middagsbordet eller i sundhedssektoren.

Cashewæblet er kernen i et af de nye fødevarekoncepter, som har fået afgørende hjælp til udvikling af strukturfondsprojektet FFI POP. Foto: Fruit-Up

Et nyt, bæredygtigt fortykningsmiddel, der udvindes af affaldsfrugt fra Afrika. Og lovende forsøg med grøntsagsjuicer og smoothies, som kan hjælpe patienter til bedre helbred og hurtigere restitution.

Det er blot et par af de spændende og fremtidsrettede fødevarekoncepter og -løsninger, der er kommet ud af strukturfondsprojektet Future Food Innovation POP (FFI POP), som drives af det landsdækkende Agro Business Park, der nu – sammen med tre andre organisationer - er konsolideret til Food and Bio Cluster Denmark.

I projektet har EU’s Regionalfond bidraget med 5,4 mio. kr. til at skabe 16 innovative samarbejder, hvor forskere fra videninstitutioner og iværksættere sammen har udviklet og formet idéer til fremtidens fødevarer.

”Vi baner vej for den innovative idé, så der på sigt kan skabes produktion og afsætning af nye  kvalitetsprodukter fra fødevarevirksomheder, siger Kathrine Lykke Kirk, projektleder i Future Food Innovation.

 

Da projektet sluttede med udgangen af 2019, lå det over sin egen målsætning. Via projektet har 13 virksomheder udviklet nye produkter til markedet, 10 virksomheder står bag koncepter til nye løsninger og produkter, og syv nye innovative virksomheder har set dagens lys.

Fra restprodukt til højværdiprodukt

Fruit-Up, der drives af iværksætterduoen Marianne Duijm og Camilla Daoust, står bag et spændende cashewæble-projekt. Og FFI’s hjælp har været med til at skabe en vigtig afklaring og føre produktet frem til et produktkoncept, der kan videreudvikles til et nyt produkt til markedet.

Siden april 2019 har de sammen drevet fødevare-startup’en Fruit-Up, der undersøger muligheden for at udnytte frugten fra cashewæblet til bl.a. en bæredygtig produktion af fortykningsmidlet pektin, som blandt andet bruges i syltetøj og gelé. På cashewplantager og småfarme i Afrika høstes oftest kun nødden, mens resten af frugten anses for værdiløs.

De fleste kan se, at dette restprodukt kan udnyttes til at skabe et højværdiprodukt, men er der plads på markedet, og er der overhovedet en forretning i det, spurgte styregruppen for Future Food Innovation indledningsvis.

Den afklaring var vigtig for os, og vi mener, at der er plads i markedet til en lidt mindre producent af bæredygtig pektin,” siger Marianne Duijm.

Uvurderlig kontakt til specialister

Via specialister i fødevarelaboratorierne på Teknologisk Institut er det samtidig lykkedes at ekstrahere naturlig pektin fra cashewæblet, og forsøgene viste generelt, at der er potentiale i at arbejde videre med udviklingen af pektin fra den nye råvare.

FFI POP hjalp os ind på Teknologisk Institut, og det var en kæmpestor hjælp. Vi har selv været med i laboratoriet og fulgt de første resultater, så det har været spændende for iværksættere som os,” fortæller Marianne Duijm fra Fruit-Up, der også har arbejdet sammen med Guru Snack og Larsen & Birkeholm i innovationssamarbejdet.

Marianne Duijm og Camilla Daoust (tv.) står bag fødevare-startup'en Fruit-Up. Foto: FFI POP

Nu er projektet for længst færdigt i FFI POP, og der er stadig et stykke vej, inden pektin fra cashewæbler kan sættes i produktion. Først skal den endelige prototype udvikles og testes, og skal der gang i en kommerciel pektinproduktion, vil det kræve investeringer eller et samarbejde med eksisterende virksomheder, siger Fruit-Up-duoen. Foreløbig fortsætter pektin-projektet i et andet af Future Food Innovations projekter, FFI Development, hvor pektinen nu skal testes i konkrete fødevare-applikationer (anvendelse af kendte produkter på nye måder, red.).

Afklaring af produkt og marked samt kontakt til samarbejdspartnere, som Fruit-Up netop har fået hjælp til, er kernen i Future Food Innovation, siger projektleder Kathrine Lykke Kirk.

I FFI POP har vi givet virksomheder mod på at gå efter deres idé og medvirket til at skabe nye innovative virksomheder inden for fødevarebranchen. Vi har et stort netværk til fødevarevirksomheder igennem vores inkubationsmiljøer og øvrige projekter samt til videninstitutioner, og via dette netværk har vi opbygget innovationssamarbejderne, som har vist sig at være en meget effektiv måde at skabe resultater på,” fastslår Kathrine Lykke Kirk og forklarer:

Ofte kommer virksomhederne med en ny, innovativ idé inden for fødevarer, og med vores hjælp bliver de matchet med de rigtige virksomheder og videninstitutioner, så projektet eller idéen kan realiseres. Vi oplever, at samarbejdet mellem partnerne højner vidensniveauet for alle, ikke mindst for virksomhederne, og at det har styrket mulighederne for, at projektideerne kan blive til virkelighed.”

Lovende forsøg på hospital

Også for den østjyske iværksætter Morten Kruse Andersen har Future Food Innovation været en stor hjælp under arbejdet med at søsætte projektet GreenStart. I projektet udvikles specialdesignede grøntsagsjuicer og smoothies, der skal sikre optimal og proteinrig ernæring og give patienter appetitten tilbage.

En prototype testes i øjeblikket på kronisk syge patienter på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i Skejby, og Morten Kruse Andersen håber blandt andet på, at en anti-inflammatorisk effekt på patienterne kan dokumenteres.

Det er ekstremt interessant, hvis man via naturlige fødevarer kan påvirke disse inflammatoriske tilstande i kroppen. Det kan få betydning på mange områder, fordi produkterne vil kunne laves til konkurrencedygtige priser, er nemme at have med at gøre og angår en meget stor patientgruppe,” siger Morten Kruse Andersen.

Han har i FFI POP fået hjælp og sparring til at opbygge et innovationssamarbejde, der består af hans egen virksomhed Functional Juice IVS samt High on Life, ISI Food Protection, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Morten Kruse Andersen har opbygget GreenStart, der udvikler grøntsagsjuicer og smoothies til patienter. Produktet testes i øjeblikket for at afgøre, om blandt andet GreenStarts rødbedebaserede juice kan have en  anti-inflammatorisk effekt. Foto: FFI POP

 

COVID-19-krisens belastning af sundhedssystemet har sat farten ned i testprogrammet, men vi håber på testresultater i sommerens løb. Det kan blive en stor forretning, men først skal det dokumenteres,” siger Morten Kruse Andersen.

For projektleder Kathrine Lykke Kirk viser de to iværksætter-eksempler, hvordan erhvervsfremmesystemets midler har gjort en forskel.

Vi baner vej for den innovative idé, så der på sigt kan skabes produktion og afsætning af nye  kvalitetsprodukter fra fødevarevirksomheder. Og vi bringer virksomheder og videninstitutioner fra hele landet sammen i effektive innovationssamarbejder, der skaber nye og innovative fødevareprodukter til forbrugerne,” siger projektlederen.

 

FAKTA Om ”Future Food Innovation”

Future Food Innovation POP begyndte i september 2015 og sluttede med udgangen af 2019. Projektet består af tre dele: FFI POP, FFI DEV (Development) og FFI Growth, hvor FFI DEV fortsat kører til udgangen af 2020. EU’s Regionalfond har støttet FFI POP med ca. 5,4 mio. kr.

Operatør på Future Food Innovation er Agro Business Park A/S, som har gennemført projektet i partnerskab med Institut for Fødevarer og MAPP Centret ved Aarhus Universitet, VIFU (Videnscenter for fødevareudvikling), Teknologisk Institut, Danish Food Cluster og Erhvervshus Midtjylland. Agro Business Park A/S, VIFU, Danish Food Cluster og Nordjysk Fødevareerhverv er i maj 2020 konsolideret og udgør den nye klynge Food and Bio Cluster Denmark.

FFI POP bidrager til kritisk afklaring og udvikling af nye ideer inden for fødevarer samt teknologier hertil. Det sker gennem undersøgelser og test i samarbejde med virksomheder og videninstitutioner.

Det overordnede formål er at bidrage til en styrket konkurrenceevne for danske SMV’er i fødevareklyngen gennem nye innovationssamarbejder.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

 

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive