Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
15.07.2019

EU-projekt har givet Aalborg-firma et bæredygtigt spark ind i vækst og nye markeder

Grøn omstilling og cirkulær økonomi er populære temaer blandt virksomheder, men hvordan får man i praksis skabt en klar strategi og en plan for, hvordan bæredygtighed kan omsættes til reel forretning? Det dilemma har Aalborg-virksomheden Komproment ApS med succes overvundet via et EU-støttet projekt, der har hjulpet en række virksomheder til konkrete grønne forretningsmodeller.

For Komproment ApS endte forløbet med en operationel og meningsfyldt strategi, som nu med succes er forankret i ledelsen og implementeret i medarbejderne. Nu buldrer virksomheden derudad: Nye markeder har åbnet sig – både nationalt og på eksportmarkederne, det er blevet nemmere at rekruttere medarbejdere, og virksomheden har netop afleveret sit hidtil bedste regnskab.

Det har været en kæmpestor læring at være med i projektet, for det er så nemt at gennemføre et projekt, men hvad så bagefter? Her fik vi hjælp til at få strategien funderet i ledelsen og vores hverdag, og det er blevet en kæmpe gamechanger for vores virksomhed,” siger en af virksomhedens tre ejere, teknisk direktør Niels Heidtmann.

Teknisk direktør Niels Heidtmann (tv.) og miljø- og CSR-chef Mads Røge med det synlige bevis på, at omverdenen har fået øjnene op for Komproments grønne profil: Den prestigefulde SME Star Award. Foto: LD Cluster

Blev udfordret på forretningsmodellen

Komproment ApS, der med 17 ansatte sælger byggematerialer og udvikler tag- og facadesystemer, havde allerede taget hul på en satsning på cradle to cradle-certificering, da ejerne valgte at deltage i EU-projektet Rethink Business. Under hele forløbet arbejdede Komproment ApS sammen med cradle to cradle-eksperten Annette Hastrup fra konsulentfirmaet Vugge til Vugge ApS, som ledte virksomhedens udviklingsarbejde i den rigtige grønne retning.

Hun udfordrede os på bæredygtigheden i vores forretningsmodel, og da vi først satte os for at se på en grøn forretningsmodel, åbnede der sig et helt nyt marked for os. Vi havde altid haft de fede produkter, men beviste med den grønne forretningsmodel, at vi faktisk var i stand til at arbejde i praksis med bæredygtighed,” siger Mads Røge, miljø- og CSR-chef i Komproment ApS.

Da først cradle to cradle-certificeringen var på plads, og den grønne forretningsmodel implementeret i virksomheden, gik Komproment ApS i en samlet marketingindsats i gang med at promovere sig selv på de sociale medier – ikke mindst over for arkitektfirmaer og entreprenørfirmaer.

Husk at prale af reelle fremskridt

Det er måske ikke så nordjysk at prale, men det var et ret bevidst valg, at vi gerne ville gå ud med vores fremskridt. Ofte kommer man jo til at underholde hinanden og andre, der er bevidste om sagen, og så glemmer man den egentlige målgruppe. Men vi skal ikke overbevise hinanden, men samarbejdspartnerne og kunderne,” siger Mads Røge.

Satsningen lykkedes, for ”pludselig blev vi interessante for arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer. Vi blev synlige for en del af markedet, som ikke tidligere så os. Nu har vi ansat to projektsælgere alene til arkitektmarkedet, og dertil var vi aldrig nået uden den proces,” siger Mads Røge.

Komproment ApS har oplevet et gennembrud til nye markeder, efterhånden som virksomhedens produkter er blevet cradle to cradle-certificeret. Det er ikke mindst de certificerede facadeprodukter, som har skabt opmærksomhed hos arkitekt- og ingeniørfirmaer samt i udlandet. Foto: LD Cluster

Udover de miljømæssige gevinster ved omlægningen til cradle to cradle (pt. udgøres ca. 40 pct. af virksomhedens omsætning af facadedelen, som er cradle to cradle-certificeret) har projektdeltagelsen haft flere positive sidegevinster for virksomheden: Virksomheden er blevet eksportparat og generelt blevet bedre til at tjene penge. Komproment ApS har netop afleveret sit hidtil bedste regnskab i virksomhedens 20-årige levetid med en vækst i omsætningen til over 80 mio. kr., og vækststrategien for facade- og grossistafdelingen bliver fulgt til punkt og prikke.

Aalborg-firmaet er gået i gang med at gøre sig selv eksportparat: Der sælges til Tyskland, det første salg til Schweiz er i hus, og den første aftale med et byggeprojekt i London er tæt på at falde plads. Samtidig afsøges markedsmulighederne i Rusland og USA.

Endelig er der dukket en gevinst op, som folkene i Komproment ApS slet ikke havde forudset: At det er blevet langt lettere at rekruttere medarbejdere.

Når vi slår stillinger op i dag, får vi ansøgninger fra folk med gode cv’er. De har en holdning til os og det, vi står for med cradle to cradle-princippet. Siden 1. oktober 2018 har vi ansat fem mænd og kvinder, som alle har nævnt, at de fandt vores profil spændende. Det er en sidegevinst, som vi ikke havde ventet,” siger Mads Røge, der som CSR- og miljøchef har været med i alle ansættelserne.

Hele projektforløbet med grøn omstilling har skabt nye ambitioner for fremtiden i Komproment ApS. Nu stræber virksomheden efter bæredygtighed i hele leverandørleddet, og målet er derfor at få cradle to cradle-certificering på alle facadeprodukter. Foto: LD Cluster

I virksomheden i Aalborg-forstaden Svenstrup er man ikke et sekund i tvivl om, at det var et rigtigt valg, da ledelsen for år tilbage valgte at slå ind på grøn omstilling. Projektforløbet har skabt nye, grønne ambitioner for fremtiden i Komproment ApS. Virksomheden stræber efter bæredygtighed i hele leverandørleddet, og målet er derfor at få cradle to cradle-certificering på alle facadeprodukter. Desuden håber Komproment ApS at kunne løbe en take back-ordning med en række af virksomhedens leverandører i gang.

Grøn omstilling som forretningsmodel er nu en del af vores dna, og det vil det være fremadrettet,” fastslår teknisk direktør Niels Heidtmann.

Fakta

Komproment ApS: Jellingvej 11, 9230 Svenstrup. Ejet og ledet af teknisk direktør Niels Heidtmann, økonomidirektør Jan Kristensen og salgsdirektør Kim Kristensen. 17 ansatte (juni 2019). Sælger byggematerialer og udvikler tag- og facadesystemer. 40 pct. af omsætningen er på produkter, som er cradle to cradle-certificeret. Modtog i 2018 både den prestigefulde europæiske pris SME Star Award og Byggeriets Miljøpris. Læs mere om virksomheden 

Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde: 3-årigt projektforløb (2016-2018), støttet af EU’s Regionalfond og decentrale erhvervsfremmemidler. I alt 37 virksomheder har fået viden om cirkulær økonomi og hjulpet dem til at udvikle nye grønne forretningsmodeller og til at optimere værdikæden. Praktisk projektleder: Lifestyle & Design Cluster, Herning. Læs mere om projektet 

Cradle to Cradle CertifiedTM: International tredjepartsverificeret produktstandard. Produkter vurderes på fem parametre: 1. Materialesundhed. 2. Evnen til at genanvende materialer i et teknisk eller biologisk kredsløb. 3. Brug af vedvarende energi. 4. Bæredygtigt forbrug af vand og 5. Social ansvarlighed. Produkter skal løbende forbedres og re-certificeres hvert andet år.

Flere oplysninger om Komproment kan fås hos Mads Røge på 25 22 90 81 og mads@komproment.dk