Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
07.06.2021

EU-projekt forberedte Middelfarts robot-specialister til nye produkter og markeder under COVID-19

Robotvirksomheden DanRobotics i Middelfart var i gang med at bygge forretningen op til vækst, da COVID-19 ændrede markedet. Det syddanske EU-projekt ”Vækstrettet kompetenceudvikling” hjalp med uddannelse til medarbejdere og ledelse, som har forberedt DanRobotics til nye produkter og markeder.

I Middelfart er DanRobotics godt på vej med den nye strategi, som bl.a. indebærer vækst på nye markeder, siger Chief Operation Officer Bodil Holmelin (tv.), her sammen med seniorprojektleder Lykke Rasmussen i produktionen. Organisationen er tænkt om, og der er skabt nye måder at arbejde på tværs i organisationen – stadig med kunden i centrum. Foto: DanRobotics

Færre ordrer, usikker råvareforsyning og forretningsområder, der helt forsvinder eller går i stå - og et voldsomt behov for hjælp til omstilling. Sådan har livet været for mange danske virksomheder, siden COVID-19 for snart halvandet år siden begyndte at spænde ben for mange planer.

I sådan en situation er det godt at have gode rådgivere. For robotvirksomheden DanRobotics i Middelfart har det store socialfondsstøttede projekt ”Vækstrettet kompetenceudvikling”, drevet af Erhvervshus Fyn, været medvirkende til en omstilling, som er vigtig for virksomhedens fremtidige strategi.

Vi har fået et kompetenceløft af 22 medarbejdere og ledere, der har sat gang i både forretningsudvikling og vores interne udvikling. Vi er nu godt rustet til at gennemføre den nye strategi, og det har EU-projektet bakket godt op om,” siger Bodil Holmelin, Chief Operation Officer (COO) ved DanRobotics.

Projekt rettet mod fire brancher

Socialfondsprojektet ”Vækstrettet kompetenceudvikling” er et fireårigt projekt, som hjælper virksomheder med at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere. Projektet henvender sig til vækstambitiøse SMV’er i Region Syddanmark inden for fire brancher: Robotbranchen, stålbranchen, fødevarebranchen og byggebranchen, og hvert område har sin egen specialiserede projektleder.

Virksomhederne bliver via projektet en del af et brancheakademi, hvor der gennemføres fælles kurser for virksomhederne i erhvervet. Hvis virksomhedernes behov ikke kan indfris via akademiets tilbud – og det gælder over 50 procent af forløbene - kan der købes ekstern, privat hjælp til uddannelse etc.

Koordinerende projektleder Mette Vedel, Erhvervshus Fyn:

Tanken bag EU-projektet er, at virksomhederne opkvalificerer deres egne medarbejdere til at løfte nye opgaver, så virksomhederne får kompetencer til at realisere deres vækststrategi.”

Hun tilføjer:

EU-projektet er 100 procent på virksomhedernes præmisser. Virksomheder har ofte brug for et kompetenceløft, der går fra top til bund – eller omvendt. Derfor går vores indsats på tværs af hierarkier i virksomhederne, præcis som det er grebet an i DanRobotics.”

Her har forskellige leverandører med hver deres specialiserede kompetencer været involveret i de forskellige forløb, som er blevet gennemført.

I projektet har DanRobotics arbejdet sammen med specialiseret projektleder for robot- og stålbranchen, Lars Almind Knudsen, fra den maritime klynge MARLOG. Han roser robotvirksomhedens engagement:

Virksomheden er meget bevidst om sit kompetencebehov og prioriterer det højt. Det kommer blandt andet til udtryk i, at det prioriteres økonomisk, og fordi stort set alle medarbejdere har deltaget i kompetenceløftet.”

DanRobotics producerer skræddersyede robotløsninger til industrien inden for montage, logistik, produktion og svejsning, fx betjening af maskiner, montage af filtre, svejsning af landbrugsmaskiner, produktion af fælge samt offshore-produkter. Dertil kommer robotservice og support.

COVID-19 blev brugt på kompetenceløft

COVID-19 har betydet en nedgang i ordrer for DanRobotics. Men i stedet for at afvente markedets normalisering har virksomheden brugt tiden på at løfte medarbejdernes kompetencer.

EU-projektet har hjulpet DanRobotics med uddannelse i tre omgange. Første og anden uddannelsesrunde bød bl.a. på lederuddannelse, ”fra kollega til leder”-kurser og kurser i Deep Learning. Da COVID-19 for alvor slog til, fik EU-projektet ekstra midler via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses COVID-19-pulje, og det betød, at DanRobotics kunne gå i gang med uddannelse på et nyt forretningsområde, som skal skabe vækst.

COO Bodil Holmelin forklarer vigtigheden af kompetenceløftet:

I løbet af 2020 oplevede vi, at omsætningen faldt, og vi måtte hjemsende medarbejdere. Vi besluttede derfor at fremskynde vores langsigtede plan om at udvikle et nyt forretningsområde med KUKA-robotter.”  

KUKA-robotter bruges i DanRobotics’ kundetilpassede robotløsninger, fx til automatiseret materialehåndtering, pakning og bearbejdning. Området er meget specialiseret og var svært at finde uddannelse til under COVID-19, men projektet fandt alligevel en løsning, siger Bodil Holmelin:

Det var fantastisk at mærke opbakningen fra EU-projektet, som professionelt og hurtigt opstillede et uddannelsesforløb for vores medarbejdere, selvom det er et specialiseret felt.”

Forhøjet tilskud under COVID-19

Virksomhederne får mindst 50 procent medfinansiering til deres forløb, men via en særlig COVID-19-bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har en række virksomheder fået ekstra hjælp.

Omkring 60 virksomheder, der er berørt negativt af COVID-19, har fået mulighed for op til 100 procent refusion af eksterne konsulentudgifter. De forpligter sig til at levere arbejdstid, der svarer til refusionen. Desuden har de forpligtet sig til at arbejde mere med digitalt salg, at sætte ind med strategiudvikling, der passer til fremtiden, eller at arbejde med mere robuste værdikæder,” siger Mette Vedel.

”Vækstrettet kompetenceudvikling” afsluttes i sommeren 2022, og omdrejningstallet er højt i projektet: 283 virksomheder er rekrutteret til projektet, og 163 virksomheder har fået bevilling til kompetenceudvikling, hvoraf næsten alle enten har afsluttet deres forløb eller er i gang med deres forløb. 350 personer har fået eller er i gang med et kompetenceløft, og yderligere 200 personer er hjulpet videre til kompetenceudvikling uden for projektet.

Det er et af de vigtigste initiativer, vi har haft i Erhvervshus Fyn,” siger Kasper Aagaard, chef for udvikling og finansiering i erhvervshuset, om ”Vækstrettet kompetenceudvikling”.

Han fortæller, at projektet har tre klare hovedmål:

  • At tilbyde uvildig branchespecifik hjælp til at afklare og definere virksomhedernes kompetencebehov.
  • At vejlede virksomhederne i, hvordan man afklarer, hvilke muligheder der eksisterer.
  • At medfinansiere kompetenceløft, som ikke ligger inden for eller kan finansieres af det eksisterende system for efter- og videreuddannelse.

Kasper Aagaard slutter:

Projektet omfatter fire store brancher, som spiller en stor rolle i Syddanmark, og dækker lige fra den mindste virksomhed til større virksomheder. Virksomhederne er blevet forstyrret af COVID-19, så flere har udnyttet momentum til at fremtidssikre deres virksomheder ved at gennemføre kompetenceløft for medarbejdere og ledere, så de er klar til at møde omverdenens krav på bagsiden af krisen.”

FAKTA OM ”Vækstrettet kompetenceudvikling”

Programmets formål er at sikre private virksomheder i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Målet er at løfte kompetenceniveauet for over 890 medarbejdere og skabe 370 nye job samt øge virksomhedernes omsætning med 241 mio. kr. inden for robot-, stål- og fødevarebranchen samt bygge- og anlægssektoren. Projektet vil desuden etablere brancheakademier inden for brancherne og gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling for 200 virksomheder.

Erhvervshus Fyn leder programmet i tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland, byggeri- og anlægsklyngen We Build Denmark, den maritime klynge MARLOG og Dansk Fødevareakademi v/UdviklingVejen (i tæt samarbejde med Trekantområdet Danmark og Vejle Erhverv).

Programmet åbnede i juni 2017 og slutter i juni 2022. Det er støttet af EU’s Socialfond med 27,4 mio. kr.

Læs mere om programmet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder.
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder.

  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.