Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
03.12.2020

EU-projekt blev vendepunktet for sygemeldte Caroline: ”Det har hjulpet mig med alt”

Strukturfondsprojektet ”Handlekompetente unge” har med utraditionelle metoder taget fat på et af Langelands udkantsproblemer: Sårbare unge uden job og uddannelse.  

For to år siden lå Caroline Almdal derhjemme i Rudkøbing - sygemeldt og på smertestillende medicin. Via strukturfondsprojektet "Handlekompetente unge" fik hun rettet op på sin hverdag, og i dag er hun næsten et år inde i en HF-uddannelse i Svendborg. Foto: Privat

Jeg skulle have min hverdag til at køre igen. Jeg havde været sygemeldt i over to måneder og fik stærk medicin, og dagene flød bare sammen for mig. Jeg sov, spiste, lå i sengen og så film, og så sov jeg igen. Og det hele blev forstærket af, at jeg ikke havde noget job at stå op til.”

Den 22-årige Caroline Almdal fra Rudkøbing på Langeland husker tydeligt 2018, men ikke for det gode. Og endnu tydeligere husker hun 2019, for det var året, da hun som sygemeldt kom med i strukturfondsprojektet ”Handlekompetente unge” i Langeland Kommune. Og det blev vendepunktet for den unge kvinde.

Det projekt har hjulpet mig med alt. Jeg fik gang i min hverdag igen, jeg fik et socialt liv og en omgangskreds – og de fik mig i gang med en uddannelse, som jeg slet ikke havde overvejet. Men alternativet var at ligge derhjemme og gå til grunde,” fortæller Caroline Almdal.

Hun er en af 101 unge, som foreløbig har fået hjælp til at finde et fast holdepunkt i et stormfuldt liv via aktiviteterne og hjælpen i ”Handlekompetente unge”.

Vores unge er udsatte unge, som har haft en hård opvækst – og deres liv er ofte præget af svigt på den ene eller anden måde,” forklarer projektleder Jeff Deleuran Hansen, Langeland Kommune.

Mange af de unge i projektet lider af psykiske problemer, og nogle kæmper også med et misbrug. En mindre gruppe er tidligere velfungerende unge – ligesom Caroline, hvor filmen af en eller anden grund er knækket, fx pga. stress, sygdom eller for mange nederlag.

Karrieren stoppet af arbejdsskade

I Carolines tilfælde var det en arbejdsskade, der afsporede et ellers lovende liv. Hun var som tilflytter i kommunen hurtigt blevet sendt i arbejde af Langeland Kommune på en lokal fødevarevirksomhed. Her gik det godt, og det var planen, at hun skulle oplæres som teamleder, da en alvorlig arbejdsskade kom på tværs. Hun endte i stedet hjemme i sengen med en permanent skulderskade og på stærk smertestillende medicin, og det hele så sort ud. En sagsbehandler på jobcentret i Langeland Kommune så en mulighed for Caroline i ”Handlekompetente unge”, og i hele 2019 var Caroline tilknyttet EU-projektet.

Jeg har aldrig været med i noget, der har været så let at falde ind i. Alle gav hånd og krammere, og vi snakkede sammen fra dag ét. Det var så let,” fortæller hun.

EU-projektet "Handlekompetente unge" har som hovedmål at skabe inklusion gennem sunde fællesskaber, og derfor er omdrejningspunktet klublokalerne i Rudkøbing, hvor døren står åben for alle mellem 18 og 30 år

Projektet tilbyder undervisning, hvor de unge kan lære alt fra madlavning til daglige budgetter, og hvordan man omgås andre på den bedste måde. I klublokalerne står blandt andet en ”vanevæg”, hvor de unge kan hænge en post-it med en dårlig vane, som de gerne vil have gjort op med. Projektmedarbejderne og de andre unge kommer med forslag og gode råd, og ofte ender det med et ændret og bedre livsforløb.

Desuden er projektet bindeled til både uddannelsesinstitutioner, psykiatrien og misbrugsrådgivningen.

I ”Handlekompetente unge” arbejdes der ud fra en forståelse af, at der findes en gruppe af unge i samfundet der mangler grundlæggende personlige kompetencer. Unge, der fx ikke kan finde ud af at vaske deres eget vasketøj, komme op om morgenen eller komme til tiden.

Caroline Almdal er glad for tilbuddet, hun fik i projektet ”Handlekompetente unge”. Tiden er gået ekstremt hurtigt, siden jeg startede på HF, og hvis ikke jeg var tilbudt at komme med i ”Handlekompetente unge”, havde jeg i dag stået med en følelse af ikke at komme nogen vegne.”

Mere end blot at tage sig sammen

Jeff Deleuran Hansen anerkender, at nogle synes, at det må være et spørgsmål om at tage sig sammen:

Men det er ikke bare et spørgsmål om at tage sig sammen; mange af vores unge savner simpelthen kompetencer til at kunne styre deres eget liv – de har dem ikke med sig. De har dårlige vaner, og derfor bliver vi nødt til at rydde op i deres liv først, og vi må ofte starte ved nul. Når der så er er ryddet nok ad vejen, kan vi begynde at tale om uddannelse, men kompetencerne skal være der først.”

Mødestedet i Rudkøbing har åbent de fleste af døgnets timer, og en af de tilbagevendende aktiviteter er madkurser med enkle, nærende retter på dagsordenen. Foto: Handlekompetente unge

 

For mange af de unge i ”Handlekompetente unge” har det været en overvindelse blot at møde op i lokalerne i Rudkøbing. De tør simpelthen ikke, siger Jeff Deleuran Hansen.

Der er enormt mange unge, der har en eller anden form for angst – en nærmest invaliderende angst, der gør, at de slet ikke kan deltage i et fællesskab. Med dem begynder forløbet helt banalt med at møde op en gang om ugen – ofte bare sammen med en enkelt medarbejder. På den måde får vi dem stille og roligt med ind i fællesskabet.”

Når de unge først har overvundet sig selv og kastet sig ud i mødet med andre, går det meget lettere. Og projektets unge er selv ivrige aktører i projektet, forklarer Caroline Almdal:

Vi unge, der er med i projektet, hjælper med at rekruttere andre unge i samme situation. Vi understøtter hinanden og nedbryder barrierer, og vi prøver at give hinanden mod til at begynde på en uddannelse. For man skal ikke give op så let, for så kommer man aldrig nogen steder.”

Falder uden for etablerede tilbud

Baggrunden for projektet er en problematik, som er velkendt i andre af landets udkantsområder: Områderne har en forholdsvis stor andel af unge, som vurderes ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år. Langeland Kommune har en stor andel af disse unge sammenlignet med andre kommuner i regionen. En del af forklaringen er de mange unge tilflyttere uden arbejde, der leder efter en billig bopæl i kommunen. 

De mange unge tilflyttere har givet os massive udfordringer – både økonomisk for kommunen, og fordi de ikke nødvendigvis passer ind i et normalt jobcenterforløb. Derfor var der brug for noget mere,” siger Jeff Deleuran Hansen og tilføjer, at projektet samler de unge op, som er så dårlige, at de falder helt ud af jobsystemets rammer:

Skal vi rykke dem, skal vi helt ind på livet af dem og lave noget, der er lækkert nok til, at de vil møde op. Vi skal lave noget, de føler giver nytte. De skal se, at der faktisk er nogen, der vil hjælpe dem. Det vil jobcentrene og alle kommuner naturligvis, men systemet har ikke altid de rigtige tilbud til disse unge.”

Det var baggrunden for, at projektet ”Handlekompetente unge” - baseret på erfaringer med tidligere indsatser i kommunen og projektet U-Turn i København - blev sat i søen i september 2018. Projektet har nu kørt i over to år og har allerede rekrutteret og hjulpet langt over det forventede antal deltagere.

Lige nu deltager 49 unge i projektet. 39 unge er afsluttet, og af dem er 14 kommet i uddannelse.

En af dem er Caroline Almdal, som siden januar 2020 har læst HF på VUC i Svendborg. På lidt længere sigt er planen en uddannelse som radiograf, og Caroline sender i dag en varm tanke til ”Handlekompetente unge”:

Tiden er gået ekstremt hurtigt, siden jeg startede på HF, og hvis ikke jeg var tilbudt at komme med i ”Handlekompetente unge”, havde jeg i dag stået med en følelse af ikke at komme nogen vegne,” slutter hun.

Caroline Almdal er glad for tilbuddet, hun fik i projektet ”Handlekompetente unge”. Tiden er gået ekstremt hurtigt, siden jeg startede på HF, og hvis ikke jeg var tilbudt at komme med i ”Handlekompetente unge”, havde jeg i dag stået med en følelse af ikke at komme nogen vegne.”

FAKTA Om ”Handlekompetente unge”

I ”Handlekompetente unge” arbejdes der via social inklusion med at hjælpe unge i Langeland Kommune med alvorlige udfordringer til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Projektet har en række overordnede aktiviteter: Et åbent klubtilbud, misbrugsrådgivning, tilbuddet "Bliv handlekompetent”, der giver unge grundlæggende kompetencer, tilbuddet "Overgang til uddannelse", som skaber forbindelse til uddannelsesinstitutioner, samt et samarbejde med psykiatrien.

Projektet kører fra september 2018 til udgangen af marts 2021 og har fået 4,1 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond. Det drives af Langeland Kommune i partnerskab med Svendborg Kommune og Region Syddanmark.

Læs mere om ”Handlekompetente unge” i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.