Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Projektinformation

Startdato: 29.08.2019

Slutdato: 30.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 45.275.000

EU-støtte til projektet (kr.): 13.500.000

Indstillet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Fond og indsatsområde: Regionalfonden, Flere vækstvirksomheder

Kontaktinformation og partnere

Støttemodtagerens navn: Erhvervshus Midtjylland S/I

Støttemodtagers lokalisering (DK-postnummer): 8200

Projektresumé

Formålet med programmet er at hjælpe SMV'er med at øge deres fokus på og parathed til eksport gennem rådgivningsforløb. Programmets aktiviteter skal munde ud i, at de deltagende SMV'er får udarbejdet vækstplaner, der bl.a. vil indeholde anvisninger på den enkelte virksomheds internationaliseringsmuligheder samt en beskrivelse af de udfordringer/barrierer, som den repsektive virksomhed skal adresseres for at styrke virksomhedens konkurrencekraft gennem øget internationalisering.

Formålet vil i nærværende program nås gennem en række fokuserede aktiviteter som er:

  • Basecamps
  • Workshops
  • Individuelle vækstforløb/tilskudsvouchers
  • Kompetenceforløb for SMV’er med særligt internationalt potentiale
  • Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg for en strategisk sammensat gruppe af virksomheder